Dr Monika Łobaziewicz - strona 2

Produktywność systemu produkcyjnego - Przychody netto

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Produktywność systemu produkcyjnego Produktywność systemu produkcyjnego Produktywność jest to stosunek wielkości produkcji wytworzonej i sprzedanej w rozpatrywanym okresie do ilości wykorzystanych lub zużytych zasobów wejściowych. Produktywność Efekty (Y) Całkowita (Pc)= Nakłady (X) Produktywno...

System zarządzania środowiskowego ISO 14000

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14000 Coraz częściej spotykamy w naszym codziennym życiu przejawy troski człowieka o otaczające nas środowisko naturalne. Dlaczego tak się dzieje? Co skłania przedsiębiorstwa do działań, mając...

Wdrażanie i zarządzanie jakością

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 224
Wyświetleń: 742

„ JAKOŚĆ TO WSZYSTKO CO MOŻNA POPRAWIĆ „ „ PRZYKŁADY SYSTEMU , WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ „ Definicja Krótki rys historyczny System jakości Wdrażąnie systemu jakości Zarządzanie jakością 1. ISO, International Standard ...

Zarządzanie jakością - praca semestralna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Zarządzanie Jakością - Praca Semestralna Struktura jakości wykonywanego produkty. W mojej pracy przedmiotem analizy z punktu widzenia zarządzania jakością będzie mycie szyb w samochodach na

Zarządzanie przez jakość - TQM

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

TQM, czyli zarządzanie przez jakość,  nie jest kolejną metodą, jak zarządzanie przez cele czy wyniki (stąd nazwa zarządzanie przez jakość jest myląca). Jest określany jako idea lub filozofia zarządzania organizacją. Jest ujęciem pr...

Administracja - Akt administracyjny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 616

Administracja-jest pewną organizacją składającą się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów tj. jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe(publiczne).W skró...

Elton Mayo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

Elton Mayo (1880 - 1949) Wyniki badań przeprowadzonych przez Eltona Mayo w pierwszej połowie XX w. są analizowane po dziś dzień. Spowodowały one, że wielu ludzi interesujących się zarządzaniem zaczęło przywiązywać większą uwagę do tego, o czym...

Funkcje, style i zasady zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

   Człowiek dla osiągnięcia zamierzonych celów, zmuszony jest do współpracy z innym człowiekiem z powodu ograniczonej możliwości ludzkiego działania. Aby zwiększyć wydajność i efektywność współpraca pomiędzy członkami zespołu powinna być odpowiednio zorganizowana i skoordynowana. Gdy współpraca zes...

Henri Fayol

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

Henri Fayol (1841-1925) Fakty biograficzne Koncepcja umiejętności kierowników Funkcje organizacji i kierownika Zasady zarządzania wg Fayola 1. Henri Fayol (1841-1925) był z wykształcenia inżynierem górnikiem, ukończył szkołę w St. Etienne...

Audyt wewnętrzny - rewizja finansowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1225

Rosnące znaczenie audytu wewnętrznego w zmieniającym się świecie Ryzyko jest integralnym składnikiem dzisiejszego środowiska biznesu. Ciągłe poszukiwanie usprawnionego działania, transformacje, fuzje, przejęcia, zmniejszanie inwestycji, globalizacja, naciski konkurencji i postęp technologiczny to pr...