Dr Monika Hajkowska

note /search

Historia myśli pedagogicznej - Marek Fabiusz Kwintylian

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 7651

...Jan Ludwik Vives: Autor dzieł : „O podawaniu umiejętności”, „O wychowaniu niewiasty chrześcijanki”, „O naukach”, Humanista - filozof, Zwolennik pokoju na świecie Poglądy pedagogiczne: Wiele wzorów czerpał od twórców starożytnych: Arystoteles, Kwintylian. Podejmował problem świadomości p...