Dr Monika Foltyn-Zarychta

note /search

Model APT- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2268

MODELE INWESTYCYJNE 4 APT 2012 II. Teoria wyceny arbitrażowej – model APT1 1. APT (Arbitrage Pricing Theory) – założenia1 2. Portfel arbitrażowy1 3. Model wieloczynnikowy2 4. Interpretacja 4 II. Teoria wyceny arbitrażowej – model APT Arbitraż – działanie na rynkach finansowych wykorzystując...

Model CAPM- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2961

MODELE INWESTYCYJNE 3 CAPM 2012 III. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) 1 1. Założenia CAPM 1 2. Linia rynku papierów wartościowych (Security Market Line) 1 3. SML a SCL 2 4. Portfele niedowartościowane, przewartościowane i dobrze wycenione w modelu CAPM interpretacja 2 5. Efektyw...

Model dyskontowy wyceny akcji- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1729

MODELE INWESTYCYJNE 5 AF 2012 V. Model dyskontowy wyceny akcji 1 1. Istota analizy fundamentalnej 1 2. Analiza wskaźników rynkowych 1 3. Wycena akcji za pomocą metod dochodowych 4 a) Wycena do 1 roku4 b) Wycena dla n lat: 4 c...

Model Sharpa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2926

MODELE INWESTYCYJNE 2 SHARP 2012 II. Model Sharpa – model jednowskaźnikowy1 1. Model jednowskaźnikowy Sharpa – linia charakterystyczna1 a) Założenie 1 b) Linia charakterystyczna akcji (security characteristic line, SCL) 1 2. Zależność stóp zwrotu dwóch instrumentów 2 a)

Stopa zwrotu a koszt kapitału- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1729

Stopa zwrotu a koszt kapitału - Koncepcja wymaganej stopy zwrotu inwestora Koszt kapitału - stopa oprocentowania kapitału, czyli cena jaka skłonny jest zapłacić kapitałobiorca za możliwość dysponowania przez pewien czas kapitałem i cena, za jaką kapitałodawca jest skłonny zrezygnować na ten czas z ...

Stopa zwrotu, wartośc pieniądza w czasie, ryzyko- skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1659

MODELE INWESTYCYJNE 1 2012 I. Stopa zwrotu w analizie inwestycji 1 1. Kryterium wyboru przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej 1 a) Dochód i stopa dochodu 1 b) Stopa zwrotu w okresie inwestowania (holding period yield, HPY) 2 c) Stopa zwrotu w skali rocznej 3 d) Stopa zwrotu z akcji w prz...

Strategie inwestowania- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

Strategie inwestowania dr Monika Foltyn-Zarychta Ćwiczenia 3 4. Stopa realna a stopa nominalna na rynku finansowym Stopa nominalna = stopa realna + premia inflacyjna + premia za ryzyko inflacyjne rn - stopa nominalna, rr - stopa realna, ri - stopa inflacji. 5. Wartość pieniądza w czasie Przyc...

Strategie inwestowania- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Strategie inwestowania dr Monika Foltyn-Zarychta Ćwiczenia 5 Ujmowanie ryzyka w inwestycjach - statyczne miary ryzyka Ryzyko inwestycyjne Niepewność - stan, w którym przyszłe możliwe alternatywy i szanse ich wystąpienia nie są znane ...

Strategie inwestowania- ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Strategie inwestowania dr Monika Foltyn-Zarychta Ćwiczenia 6 4. Zależność stóp zwrotu dwóch instrumentów a) Kowariancja: Warunek ograniczający wartość kowariancji Jeśli , to zmienne są doskonale skorelowane dodatnio. b) Współczynnik korela...

Strategie inwestowania - karta wzorów - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 819

Strategie inwestowania - karta wzorów - kolokwium 1/2 e=2,718281828... A kd = kn (1 - T) Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Strategie inwestowania (ćwiczenia) Rok akademicki 2011/2012 Semestr V Dr M. Foltyn-Zarychta Autor notatki: Krzysztof Podgórski 2 ...