Dr Monika Dziurnikowska-Stefańska

note /search

Źródła i kryteria więzi - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

Źródła i kryteria więzi, zasięg więzi, zakres więzi I Źródła i kryteria więzi - zjawiska więzi społecznej można ujmować z różnych punktów widzenia. Jednym z ważnych stanowisk w rozpatrywaniu więzi jest jej ujęcie genetyczne dana człowiekowi przez społeczne warunki urodzenia, i w tym znaczeniu natur...

Definicja społeczności lokalnej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3661

Definicja społeczności lokalnej - społeczność lokalna jest kompleksem stosunków społecznych zachodzących wśród ludności określonego obszaru, na którym większość podstawowych potrzeb ludności jest zaspakajana. Koncepcje pojęcia lokalności: 1). Definicja ekologiczna - powiązanie z przestrzenią, przeko...

Dylematy socjologii - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2086

Dylematy socjologii: czym ma się zajmować socjologia, jakie metody, rezultaty. Podejście: Indywidualistyczne - społeczeństwo to Polacy Holistyczne - społeczeństwo- jest to relacja między jednostkami (swoista i samoistna rzeczywistość - kultura) Metody: Naturaliści Antynaturaliści Rezultat - w...

MYŚL SOCJOLOGICZNA - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1855

MYŚL SOCJOLOGICZNA August Comte 1798-1857 francuski filozof, socjolog i pisarz polityczny. Wkład Comte'a w powstanie socjologii da się ująć w trzech tezach: 1. nadania nowej nauce nazwy - socjologia, 2. określenia przedmiotu badań socjologii, 3. zaoferowania powstającej nauce specyficznych metod ba...

Pytania i odpowiedzi (przykładowe) z socjologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1736

Pytania 1.Koncepcja anomii w ujęciu Durkheim'a 2.Typologia grup społecznych (formalne i nieformalne) 3.Na czym polega relatywizm normatywny (zmienność norm) 4.Pojęcie więzi społecznej i klasyfikacja więzi (kryteria) 5.Role społeczne - modyfikacje ról, typy przywódców 6.Biurokracja wg koncepcji...

SOCJOLOGIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

SOCJOLOGIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - I WYKŁAD Żyjemy w społeczeństwie i musimy starać się zrozumieć mechanizmy rządzące społeczeństwem. Socjologia potoczna opiera się na zdrowym rozsądku. Socjologia naukowa - opiera się o systematyczne badania, posługuje się aparatem pojęciowym, budowana jest na hip...

Grupy społeczne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3094

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 20.03.2013 GRUPY SPOŁECZNE - RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH, STRUKTURY WEWNĄTRZGRUPOWE, SYNDROM MYŚLENIA GRUPOWEGO (ROZDZIAŁ VIII) GRUPY SPOŁECZNE GRUPA SPOŁECZNA STRUKTURALISTYCZNA - grupa społeczna jest zbiorowością, którą charakteryzują struktury wewnątrzgrupowe MAŁE GRUPY, ...

Interakcje społeczne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2737

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 27.03.2013 INTERAKCJE SPOŁECZNE - MECHANIZMY WCHODZENIA I PODTRZYMYWANIA INTERAKCJI MIĘDZYJEDNOSTKOWYCH INTERAKCJE SPOŁECZNE Pojęcie związane jest z pojęciem działania społecznego albo z pojęciem czynności społecznej. Działanie od zachowania różni się tym, że składają się n...

Marginalizacja społeczna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 08.05.2013 MARGINALIZACJA SPOŁECZNA - NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE, BIEDA, BEZROBOCIE (ROZDZIAŁ XIV) ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO - ZAWODOWE PRL Proces uprzemysłowienia (PRL) Spada odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie, rośnie odsetek osób zatrudnionych w różnych gałęziach przemysł...

Metody i narzędzia badawcze - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3073

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 06.03.2013 ROZDZIAŁ I METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE SOCJOLOGII EMPIRYCZNE POZNAWANIE SPOŁECZEŃSTWA - życie społeczne, teksty pisane, eksperymenty Etapy: Zdefiniowanie problemu badawczego (czynniki społeczne - problemy danego społeczeństwa, czynniki teoretyczne - testowanie...