Dr Mirosława Moszkowicz

note /search

Ekonomika przedsiębiorstwa-opracowane zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Podać wymiary macierzy: BCG (Boston Consulting Group) - metoda prezentacji portfela produkcji, oraz instrument controllingu strategicznego, pozwala na ocenę możliwości rozwojowych firmy i określenie jej pozycji strategicznej.. Zale...

Koncepcja przewagi konkurencyjnej - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Temat: Koncepcja przewagi konkurencyjnej Przewaga konkurencyjna - to pewnego rodzaju dystans jaki dzieli dane przedsiębiorstwo od konkurencji, pod jakimś względem. Głównym założeniem przewagi konkurencyjnej jest walka z konkurencją na bazie osiągniętej przewagi konkurencyjnej. Przewagę konkurencyjn...

Analiza i wybór opcji strategicznej na szczeblu domeny

  • Politechnika Wrocławska
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Analiza i wybór opcji strategicznej na szczeblu domeny (według dwóch modeli) Na początku postanowiliśmy opisać pokrótce na czym polega wybór opcji strategicznej na szczeblu domeny. A więc, wybór opcji strategicznych na szczeblu domeny jest to określenie tzw. możliwości danego przedsiębiorstwa, a ta...

Analiza otoczenia - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

Analiza otoczenia Analiza otoczenia dalszego: Otoczenie makroekonomiczne Otoczenie technologiczne Nie widać żadnych zmian. Otoczenie polityczno-prawne Przedsiębiorstwo „Cukry Nyskie” jest spółdzielnią pracy, i podlega ustawie z dnia 16 września 1982 roku