Dr Mirosława Barczak

note /search

Wykłady - Towaroznawstwo UE Katowice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3570

Towaroznawstwo jest wiedzą bardzo szeroką obejmującą: 1. Wiedzą o grupach towarowych i towarach, ich pochodzeniu nazewnictwie, wybranych zagadnieniach z zakresu technologii, właściwościach, zastosowaniu, asortymencie, norm, metodach badania i oceny. 2. Wiedzę dotyczącą kształtowania, ochrony i...

Towaroznawstwo - Barczak Mirosława

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3997

...Towaroznawstwo - jest rozległą dziedziną wiedzy, której przedmiotem poznania jest towar (M. Mysona) Towaroznawstwo - to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na ich jakość i wartość użytkową o właściwym kształtowaniu ja...

Internet jako nowa droga dostępu do informacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Marketing dr Mirosława Barczak INTERNET JAKO NOWA DROGA DOSTEPU DO INFORMACJI W latach dziewięćdziesiątych XX wieku Internet rozwinął się, z sieci ograniczonych tylko do rządowych i naukowych, w międzynarodową ogólnodostępną sieć komunikacyjną. Stopień penetracji sieci, zwłaszcza na terenach zurba...

Klasyfikacja źródeł informacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 4200

Marketing dr Mirosława Barczak KLASYFIKACJA ŹRÓDEŁ INFORMACJI Źródła pierwotne nie są rezultatem żadnego postępowania badawczego; są to określone rzeczy, osoby lub zdarzenia. Źródła wtórne to dane, na ogół przetworzone, które są wynikiem b...

Metody budowania kwestionariusza - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

METODY BUDOWY KWESTIONARIUSZA Kwestionariusz jest często definiowany jako zbiór pytań, jakie się stawia grupie ludzi w oczekiwaniu na mniej lub bardziej przewidywaną odpowiedź. Jest to definicja niekompletna, gdyż w trakcie budowy kwestionariusza, czyli zespołu pytań, muszą się ujawnić przyszłe met...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 861

Konsekwencją przyjęcia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest: wzrost zapotrzebowania na przetworzoną informację o otoczeniu rynkowym obniżenie kosztów badań rynku wzrost kosztów produkcji spadek kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztów zapasów wiodąca rola funkcji marketi...

Skale do pomiaru postaw - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2947

Skale do pomiaru postaw Przedmiotem większości pomiarów w badaniach marketingowych są postawy nabywców różnych dóbr. Poznanie postaw pozwala na bliższe określenie późniejszego zachowania się. Jeżeli ktoś lubi daną markę, to prawdopodobnie dokona w przyszłości zakupu towaru opatrzonego tym znakiem ...

Wykład - zagadnienia do zaliczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 1 Zaliczenie - test lub pytania otwarte. Katedra Marketingu, konsultacje - środa, p. 224 D Koncepcja i geneza marketingu. Warunki działania przedsiębiorstwa. System marketingu. Strategia marketingowa. System informacji marketingowej [SIM]. Badania market...

Pytania testowe z odpowiedziami z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980

Proszę nie sugerować się odpowiedziami. Cykl życia produktu modnego charakteryzuje się brakiem fazy: nasycenia Negocjacje handlowe to instrument strategii: dystrybucji. Marchandising to marketing handlowy. Postawa skorygowana o ograniczenia ekonomiczne, techniczne i społeczne nazywa się inhibito...

Wykład - Strategia marketingowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Marketing dr Mirosława Barczak Wykład 3 Strategia marketingowa zestaw działań, przy pomocy, których przedsiębiorstwo osiąga swoje cele rynkowe w danych warunkach miejsca i czasu, określona koncepcja systemowego działania polegająca na formułowaniu zbioru długofalowych celów przedsiębiorstwa i ic...