Dr Mirosław Nowakowski - strona 2

Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Mirosław Nowakowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1379

Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej.    Nawierzchnia kolejowa – jest częścią drogi kolejowej i zbudowana jest na podtorzu, stanowi  górną część przekroju poprzecznego drogi kolejowej.    Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej:  1 . Szyny  – opierają się na pokładach i są z nimi przyt...

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne taboru...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Mirosław Nowakowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne taboru kolejowego.    Klasyfikacja:    1) Trakcyjne:  *autonomiczne (własne źródło energii):  - lokomotywy spalinowe,  - lokomotywy akumulatorowe,  *nieautonomiczne:  - l...

Koordynacja elementów geometrycznych drogi samochodowej w planie i pro...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Mirosław Nowakowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2849

Koordynacja elementów geometrycznych drogi samochodowej w planie i profilu  podłużnym.    Właściwa koordynacja elementów geometrycznych drogi w planie i profilu podłużnym oraz  ich odpowiednie zaprojektowanie zapewnia:  - optyczną płynność drogi,  - lepszą dynamikę ruchu pojazdu,  - dobre warunki o...

Organizacja przestrzenno-funkcjonalna pasażerskich dworców kolejowych...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Mirosław Nowakowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

Podstawowe zasady funkcjonalne: a) Wyodrębnienie i nie przecinanie się tras podróżnych przyjeżdżających i odjeżdżających, b) Układ planu minimum dojścia na perony, c) Skrócenie do minimum dojścia na perony, d) Unikanie „ straconych wysokości „Program funkcjonalny dworców kolejowych powin...

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów samochodowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Mirosław Nowakowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów samochodowych.    Podział:    1) Tabor pasażerski:  a) samochody osobowe ( taxi),  b) transport zbiorowy,  * Autobusy miejskie  - mikrobusy,  - minibusy,  - autobusy średnie,  - auto...

Zadania realizowane na kolejowej stacji postojowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Mirosław Nowakowski
 • Systemy transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

Zadania realizowane na kolejowej stacji postojowej.      Stacje postojowe - czyli miejsca gdzie stacjonują składy pociągów pasażerskich (czasem też  pojazdów trakcyjnych - np. szynobusów). Do ich zadań należą:    - naprawy, mycie, zaopatrywanie w środki potrzebne do realizacji przewozu (woda, gaz, ...