Dr Mirosław Nowakowski - strona 2

note /search

Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Systemy transportowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2163

Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej.    Nawierzchnia kolejowa – jest częścią drogi kolejowej i zbudowana jest na podtorzu, stanowi  górną część przekroju poprzecznego drogi kolejowej.    Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej:  1 . Szyny  – opierają się na pokładach i są z nimi przyt...

Koordynacja elementów geometrycznych drogi samochodowej w planie i pro...

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Systemy transportowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3318

Koordynacja elementów geometrycznych drogi samochodowej w planie i profilu  podłużnym.    Właściwa koordynacja elementów geometrycznych drogi w planie i profilu podłużnym oraz  ich odpowiednie zaprojektowanie zapewnia:  - optyczną płynność drogi,  - lepszą dynamikę ruchu pojazdu,  - dobre warunki o...

Organizacja przestrzenno-funkcjonalna pasażerskich dworców kolejowych...

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Systemy transportowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1127

Podstawowe zasady funkcjonalne: a) Wyodrębnienie i nie przecinanie się tras podróżnych przyjeżdżających i odjeżdżających, b) Układ planu minimum dojścia na perony, c) Skrócenie do minimum dojścia na perony, d) Unikanie „ straconych wysokości „Program funkcjonalny dworców kolejowych powin...

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów samochodowych

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Systemy transportowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1295

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów samochodowych.    Podział:    1) Tabor pasażerski:  a) samochody osobowe ( taxi),  b) transport zbiorowy,  * Autobusy miejskie  - mikrobusy,  - minibusy,  - autobusy średnie,  - auto...

Zadania realizowane na kolejowej stacji postojowej

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Systemy transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Zadania realizowane na kolejowej stacji postojowej.      Stacje postojowe - czyli miejsca gdzie stacjonują składy pociągów pasażerskich (czasem też  pojazdów trakcyjnych - np. szynobusów). Do ich zadań należą:    - naprawy, mycie, zaopatrywanie w środki potrzebne do realizacji przewozu (woda, gaz, ...