Dr Mirosław Nowakowski

note /search

Przewagi i braki transportu samochodowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

Przewagi i braki transportu samochodowego w odniesieniu do innych gałęzi  transportu.      Przewagi:  -największa gęstość i spójność dróg,  -korzystne dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia produkcji i osadnictwa,  -krótki czas tr...

Projektowanie układu toru kolejowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281

Parametry fizyczne wpływające na projektowanie układu geometrycznego  toru kolejowego w planie.    Tor kolejowy – stanowią dwa równoległe toki szynowe. Toki te ułożone są w  ściśle określonej odległości od siebie i przytwierdzone do podkładów  osadzonych w podsypce.    Na projektowanie układu geome...

Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej - Podkład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218

Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej.    Nawierzchnia kolejowa – jest częścią drogi kolejowej i zbudowana jest na podtorzu, stanowi  górną część przekroju poprzecznego drogi kolejowej.    Elementy konstrukcyjne nawierzchni kolejowej:  1 . Szyny  – opierają się na pokładach i są z nimi przyt...

Parametry techniczne taboru kolejowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Klasyfikacja i podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne taboru kolejowego.    Klasyfikacja:    1) Trakcyjne:  *autonomiczne (własne źródło energii):  - lokomotywy spalinowe,  - lokomotywy akumulatorowe,  *nieautonomiczne:  - l...

Elementy geometryczne drogi samochodowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1099

Koordynacja elementów geometrycznych drogi samochodowej w planie i profilu  podłużnym.    Właściwa koordynacja elementów geometrycznych drogi w planie i profilu podłużnym oraz  ich odpowiednie zaprojektowanie zapewnia:  - optyczną płynność drogi,  - lepszą dynamikę ruchu pojazdu,  - dobre warunki o...

Organizacja pasażerskich dworców kolejowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 924

Organizacja przestrzenno-funkcjonalna pasażerskich dworców kolejowych.      Organizacja przestrzenna dworców kolejowych polega na:    ·  Układzie stacyjnym dworców:  a) Dworce czołowe – perony i dworce w jednym poziomie bez potrzeby pokon...

Układ konstrukcyjny pojazdów samochodowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1694

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów samochodowych.    Podział:    1) Tabor pasażerski:  a) samochody osobowe ( taxi),  b) transport zbiorowy,  * Autobusy miejskie  - mikrobusy,  - minibusy,  - autobusy średnie,  - auto...

Parametry fizyczne wpływające na projektowanie układu geometrycznego t...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1848

Parametry fizyczne wpływające na projektowanie układu geometrycznego  toru kolejowego w planie.    Tor kolejowy – stanowią dwa równoległe toki szynowe. Toki te ułożone są w  ściśle określonej odległości od siebie i przytwierdzone do podkładów  osadzonych w podsypce.    Na projektowanie układu geome...

Zadania realizowane na kolejowej stacji postojowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

Zadania realizowane na kolejowej stacji postojowej.      Stacje postojowe - czyli miejsca gdzie stacjonują składy pociągów pasażerskich (czasem też  pojazdów trakcyjnych - np. szynobusów). Do ich zadań należą:    - naprawy, mycie, zaopatrywanie w środki potrzebne do realizacji przewozu (woda, gaz, ...