Dr Mirosław Cejmer

note /search

Prawo cywilne zobowiązania - część ogólna

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3283

...Zobowiązanie jest to rodzaj stosunku cywilnoprawnego o swoistych cechach wskazanych w odpowiednich normach prawa zobowiązań. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zan...

Prawo cywilne Cwiczenia dr Cejmer

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1708

Są to artykuły z Kodeksu Cywilnego. "Art. 8.§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletn...