Dr Milena Korycka-Zirk - strona 2

Zadania logiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1701

Logika Zadanie 1 Sposoby tworzenia zbiorów. Istnieją w zasadzie 3 sposoby tworzenia zbiorów: przez wyliczanie elementów a)Z (kontynentów)={Eurazja , Afryka , Ameryka Płn. , Antarktyda , Australia} b)z(władź państwowych)={władza ustawodawcza , władza wykonawcza , władza sądownicza} c)Z(przestęp...

Wiadomości o języku jako systemie znaków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

Wiadomości o języku jako systemie znaków. Znak to układ rzeczy lub zjawisk wg określonych reguł - nazywanych regułami znaczeniowymi, które są przyjęte lub też znane ogólnie - dostępne powszechnie bez ograniczeń nadawcy i odbiorcy - szyfry języki hermetyczne - zawodowe tylko samemu sobie (supełek)....

Opracowanie zadań z książki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 2380

Aspekty porównania wnioskowań 1. Do jakiego rodzaju zaliczamy porównywane wnioskowania? DEDUKCYJNE - wnioskowanie niezawodne, wartościowe logicznie. REDUKCYJNE - wnioskowanie zawodne (uprawdopodobniające), wartościowe logicznie. INDUKCJA ZUPEŁNA - wnioskowanie dedukcyjne niezawodne. INDUKCJA NI...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

Wstęp (str. 9-11) Logika - nauka poprawnego wyrażania myśli. Logika uczy odpowiedzialności za to, co się mówi. Podział: 1. Semiotyka - ogólna nauka o znakach (szczególnie znakach słownych): semantyka (zajmuje się stosunkami zachodzącymi między znakami językowymi a tym, do czego znaki te się odnosz...

Logika - wiadomości o języku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Wiadomości o języku jako systemie znaków. Znak to układ rzeczy lub zjawisk wg określonych reguł - nazywanych regułami znaczeniowymi, które są przyjęte lub też znane ogólnie - dostępne powszechnie bez ograniczeń nadawcy i odbiorcy - szyfry języki hermetyczne - zawodowe tylko samemu sobie (supełek)....

Opracowanie zadań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Rozdział I, II: ZNAK, JĘZYK, KATEGORIE SYNTAKTYCZNE A,B,D A,C A,B,C,D A,B,C,D B,D A,B B,C C D A,B,C,D BRAK POPRAWNEJ ODPOWIEDZI A,B,D A,D B,C A,B,C A,B,C D A,B,D A,B BRAK POPRAWNEJ ODPOWIEDZI B,C,D A,C,D B B,D C,D B,D A A,B,C B Rozdział III: NAZWA, STOSUNKI ZAKRESOWE 1. BRAK ODPOWIEDZI 2. C 3. C 4....

Zbiór pojęć prawniczych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: błędy w definiowaniu, nazwy zbiorowe, funktory prawdziwościowe, rodzaje stosunków, norma prawna, akt subsumbcji, wnioskowanie dedukcyjne....

Przykłady zadań do praw logicznych 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prawo wyłączonego środka, prawo zastępowania koniunkcji, metoda tollendo ponens, prawo komutacji, prawo transpozycji złożonej....

Przykłady zdań do praw logiczynych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jeśli nie świeci słońce to jest noc i nie świeci słońce to jest noc, jeśli świeci słońce to nie ma deszczu i jest deszcz to nie świeci słońce i inne....