Dr Mikołaj Rakoczy - strona 2

Ontologiczna koncepcja prawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mikołaj Rakoczy
  • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

ONTOLOGICZNE KONCEPCJE PRAWA TEORIE PRAWA NATURY O NIEZMIENNEJ TREŚCI Ontologiczne ujęcie prawa - wywodzenie prawa z bytu, czyli tego co jest. FILOZOFIA PRAWA STAROŻYTNOŚCI. TEORIE PRAWA NATURALNEGO 1. Od teorii bytu do prawa naturalnego 2. Podstawa świata, pra-tworzywo ( arche ) i pra-zasada ( l...

Cele człowieka i cele prawa: racjonalizm

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mikołaj Rakoczy
  • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

CELE CZŁOWIEKA I CELE PRAWA RACJONALIZM - PRZYKŁADY STANOWISK 1. Rozum (a nie zmysły) jako źródło poznania świata [np. Parmenides, Platon] 2. Arystoteles - racjonalność jako podstawowa cecha człowieka, ale człowiek to też „