Dr Mikołaj Rakoczy

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1526

ANALITYCZNA FILOZOFIA PRAWA: ŹRÓDŁA, POSTACIE I ZNACZENIE DLA NAUK PRAWNYCH PARADYGMATY FILOZOFII PRAWA 1. Ontologiczne ujęcie filozofii prawa (od Platona, Arystotelesa i Św. Tomasza: prawo jako postać bytu, dostępność poznania świata zewn...

Modernizm i postmodernizm w filozofii prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1813

MODERNIZM I POSTMODERNIZM W FILOZOFII PRAWA GŁÓWNE IDEE CZASÓW NOWOŻYTNYCH 1. Rozum - podstawa wszelkiej wiedzy, źródło sekularyzacji (desakralizacji) życia społecznego, podstawa bi...

Pozytywizm prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1526

POZYTYWIZM PRAWNICZY MIĘDZY PRAKTYKĄ A FILOZOFIĄ (PRZYPADEK WYKŁADNI PRAWA) DOMINUJĄCY MODEL WYKŁADNI PRAWA W POLSCE 1. Przepis prawny i norma prawna 2. Doktryna claritas : zwężenie zakresu przypadków wymagających wykładni 3. Wierność tekstowi prawnemu i prymat wykładni językowej (uzasadnienia us...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2142

FILOZOFIA PRAWA Czy prawo musi być rozpatrywane w kategoriach filozoficznych? Uzasadnij odpowiedź. GENERALNIE TAK filozofia prawa jako obrona przed: złudzeniem pragmatycznego profesjonalizmu znajomość przepisów nie wystarcza, trzeba je rozumieć złudzeniem neutralności wobec wartości i pluralisty...

Filozofia prawa - skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1729

FILOZOFIA Podstawowe sfery myślenia filozoficznego: a) Co istnieje (ontologia) b) Jak poznać świat, jak uzasadnić twierdzenie o świecie lub powinności (teoria poznania, epistemologia) c) Jak postępować, czym jest dobro (etyka) FILOZOFIA CZŁOWIEKA (

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

Filozofia prawa jako dział filozofii. (przedmiot filozofii prawa) Filozofię prawa wyodrębnia się spośród innych nauk filozoficznych ze względu na przedmiot i charakter zadań wyjściowych oraz perspektywę jej badań. Nie jest ona ani teorią prawa, ani teorią państwa i prawa. Filozofia prawa jest rezu...

Filozofia człowieka, a nauki szczegółowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

FILOZOFIA Podstawowe sfery myślenia filozoficznego: a) Co istnieje (ontologia) b) Jak poznać świat, jak uzasadnić twierdzenie o świecie lub powinności (teoria poznania, epistemologia) c) Jak postępować, czym jest dobro (etyka) FILOZOFIA C...

Nowożytność jako odrzucenie świata przed-nowożytnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

NOWOŻYTNOŚĆ JAKO ODRZUCENIE ŚWIATA PRZED-NOWOŻYTNEGO 1. Dwie starożytne wizje świata ludzkiego i filozofii: Ateny i Jerozolima, rozum a objawienie 2. Machiavelli, Hobbes, Rousseau i Nietzsche jako wieszczowie świata nowożytnego a) niewiara w możność odkrycia cnoty, dobra i sprawiedliwego porządku...

Filozofia prawa - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

FILOZOFIA PRAWA - ĆWICZENIA I. Wprowadzenie 05.10.2004r. Systemy filozoficzne: Metafizyka ( ontologia) - nauka o bycie, - badanie istoty rzeczy. B) Epistemologia (gnoseologia) - nauka o poznaniu, - sposobach poznania, - granicach po...

Koncepcja natury ludzkiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

KONCEPCJE NATURY LUDZKIEJ 1. Koncepcje inspirowane religią: (a) hinduizm upaniszad - poszukiwanie prawdziwej wiedzy (b) konfucjanizm - droga mędrców (c) judaizm i chrześcijaństwo - ludzkość i Bóg 2. Koncepcje filozoficzne ( przykłady ): a) Pr...