Dr Michał Szweda

Pytania i odpowiedzi z egzaminu - termodynamika

  • Politechnika Śląska
  • dr Michał Szweda
  • Termodynamika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2471

Odpowiedzi z termodynamiki 1. Ilu wymiarowe będą przestrzenie fazowe Γ i μ dla gazu idealnego zawierającego n cząstek nie maj ą cych wewnętrznej struktury (jednoatomowych)? Co przedstawia punkt fazowy w tych przestrz e niach. Dla gazu idealnego, w którym położenie poszczególnych atomów jest określo...

Zebrane pytania z kolokwiów - termodynamika

  • Politechnika Śląska
  • dr Michał Szweda
  • Termodynamika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Pytania z termodynamiki (kolokwia) 1. Kiedy zespół statystyczny jest zespołem kanonicznym, kiedy mikrokanonicznym? Jakie wielkości są zadane dla układu zespołu kanonicznego, jakie dla zespołu mikrokanonicznego. 2. Porównaj II zasadę termodynamiki w ujęciu fenomenologicznym i statystycznym 3. Czy ...