Dr Michał Pronobis

note /search

Polityka pieniężna wykład 1

  • Polityka pieniężna
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4739

04.2009) Wykładowca: dr Michał Pronobis Liczba godzin: 45 (30 godzin wykłady + 15 godzin ćwiczenia) Kontakt: mpronobis@wsb.gda.pl pokój 6 Program: Pieniądz, system bankowy i bank centralny. Inflacja. Cele i strategie polityki pieniężnej. Polityka pieniężna NBP po 1990 roku. Integracja monetarna w Un...

Wykłady z polityki pieniężnej

  • Polityka pieniężna
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4942

Wykłady z przedmiotu: Polityka pieniężna prowadzonego przez Michałą Pronobisa na WSB. Notatka zawiera 26 stron. Tematyka obejmuję poniższe zagadnienia. Historia pieniądza, prawo Kopernika ? Greshama, ilościowa teoria pieniądza, funkcje i krótka historia banków centralnych, system z Bretton Woods. Po...

Polityka pieniężna WSB

  • Polityka pieniężna
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5222

Całość ma 26 stron i zawarte w nim są informacje na takie tematy jak: historia pieniądza, samoregulacja, złota reguła, ilościowa teoria pieniądza, Banki Centralne, Bretton Woods, funkcje pieniądza, polityka pieniężna, rynek pieniądza, popyt na pieniądz, determinanty, popyt przezornościowy, podaż pi...

Wykłady z polityki pieniężnej

  • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3220

Ponadto w treści wykładów pytania do egzaminu! Jej objętość to 26 stron tekstu w dokumencie *.doc. Wykłady dotyczą polityki gospodarczej, a dokładnie polityki pieniężnej. W treści notatki z makroekonomii można znaleźć następujące zagadnienia: historia pieniądza, pieniądz, system bankowy, bank centr...

Polityka pieniężna Pronobis

  • Polityka pieniężna
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 6286

Wykłady z przedmiotu polityka pieniężna prowadzonego przez M. Pronobisa na WSB. Dokument 26 stronicowy. Plik zawiera zagadnienia takie jak: historia pieniądza, Prawo Kopernika ? Greshama, samoregulacja, ilościowa teoria pieniądza, banki centralne i ich funkcje, Bretton Woods, funkcje pieniądza, bank...