Dr Michał Polasik

Wykłady - portfel inwestycyjny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Michał Polasik
  • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 434
Wyświetleń: 6601

"Pierwsza emisja bonów skarbowych nastąpiła w maju 1991 roku. Mogą być emitowane na okresy od 1 tygodnia do 52 tygodni. Najpopularniejsze bony rozliczane są kwartalnie, półrocznie lub rocznie (13, 26 i 52 tyg.). Bony Skarbowe sprzedawane są z dyskontem. Wartosc nominalna jednego bonu wynosi ...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - dr Polasik

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Michał Polasik
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5383

Wykład 29.11.2012 - dr Polasik Plan wykładu: Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynki finansowe i instrumenty finansowe - instrumenty finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym - instrumenty rynku pieniężnego - wycena obligacji - wycena akcji -