Dr Michał Jaśniok

note /search

Wykład - geneza marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 924

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 1 GENEZA MARKETINGU FILOZOFIA MARKETINGU Jest to myślenie według marketingowych reguł i zasad przenikające cały proces zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. TEORIA MARKETINGU Stanowi zasób wiedzy częściowo o charakterze pozytywnym (starającej się...

Wykład - funkcje marketingowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2611

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 2 FUNKCJE MARKETINGOWE FUNKCJE MARKETINGU a) Funkcje przygotowawcze gromadzenie informacji rynkowej badanie rynku planowanie produktu i programu asortymentowego kalkulacja i stanowienie cen organizowanie systemu dystrybucji planowanie działań promocyjn...

Wykład - pojęcie segmentacji rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 315
Wyświetleń: 959

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 3 POJĘCIE SEGMENTACJI RYNKU SEGMENTACJA RYNKU Jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty od...

Wykład - techniki wyznaczania cen opartych na wynikach analiz popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 7 TECHNIKI WYZNACZANIA CEN TECHNIKI WYZNACZANIA CEN OPARTYCH NA WYNIKACH ANALIZ POPYTU technika "popyt - minus" technika łańcucha marżowego technika zmodyfikowanej analizy progu rentowności technika różnicowania cen TECHNIKA "POPYT - MIN...

Wykład - cykl życia produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 924

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 5 CYKL ŻYCIA PRODUKTU CYKL ŻYCIA PRODUKTU Na cykl życia produktu składają się cztery fazy przez które każdy produkt przechodzi. Są to: faza wprowadzania na rynek Sprzedaż produktu rośnie powoli, ponieważ nie jest on jeszcze znany szerszemu ogółowi, a p...

Wykład - promocja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 9 PROMOCJA-ELEMENT MARKETINGU-MIX FUNKCJE PROMOCJI funkcja informacyjna Polega na komunikowaniu się przedsiębiorstwa z rynkiem i stwarza przesłanki transformacji strategii marketingowej w konkretną taktykę działań rynkowych. Służy przekazywaniu przez p...

Wykład - reklama w marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1302

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 10 REKLAMA REKLAMA Jest podstawowa formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Stanowi ona masową, odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży przez określonego nabywcę. MODEL KOMUNIKACJI JEDNOSTOPNIOWEJ To układ obejmujący trzy ...

Wykład - istota dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 868

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 8 ISTOTA DYSTRYBUCJI DYSTRYBUCJA Obejmuje wszystkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, użytkownikowi). Jej zadaniem jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom...

Wykład - pojęcie i struktura produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1029

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 4 POJĘCIE I STRUKTURA PRODUKTU PRODUKTJest to każdy obiekt rynkowej wymiany albo wszystko, co można oferować na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja, idea. Produkt to nie tylko ziemia, lokomotywa czy kurtka, lecz tak...

Wykład - public relations

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 637

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok Wykład 11 PUBLIC RELATIONS PUBLIC RELATIONS To instrument promocji stanowiący kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec przedsiębiorstwa i stworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy. Wyraża się w dążeniu do kreowa...