Dr Michał Grotowski

note /search

Zarządzanie portfelem obligacji, Grotowski, wykłady, slajdy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Analiza i zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6055

pdf i porusza zagadnienia takie jak: wycena obligacji, metoda standardowa, rentowność obligacji w terminie do wykupu, wycena standardowa, identyczne kupony, YTM, dzień nieodsetkowy, konwencje, wektor czasów trwania, szacowanie zmiany ceny, immunizacja. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące z...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4718

Dokument zawiera 15 pytań testowych i 4 pytania otwarte bez odpowiedzi. Porusza zagadnienia takie jak: kowariancja stóp zwrotu, współczynnik korelacji stóp zwrotu, linia charakterystyczna, współczynnik beta, model Markowitza, zbiór minimalnego...

Analiza techniczna, Grotowski, ćwiczenia, kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Analiza techniczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4627

Prezentacje zawierają także zadania obowiązujące na kolokwium. Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. System transakcyjny (pojedyncza akcja), System transakcyjny (pojedynczy kontrakt), Analiza zniesien linii kapitału, Stop Loss, System transakcyjny ? wiele instrumentów, Analiza linii kapitału, Śre...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Grotowski, egzamin, testy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 560
Wyświetleń: 6440

Test z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym z dr. Michałem Grabowskim. Plik składa się z 4 stron pytań testowych, w części są odpowiedzi. W pliku jest 19 pytań a-b-c- i pytań z możliwymi odpowiedziami: tak-nie. Które zdania są prawdziwe:#a) jezeli krotka sprzedaz jest dozwolona to zbior m...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 546
Wyświetleń: 6041

TEST Czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe:a. W transakcjach na rynku wtórnym uczestniczą emitenci       T/Nb. Imienne świadectwo depozytowe nie jest papier wartościowy i nie może być przedmiotem obrotu     T/Nc. Wartość instrumentu finansowego papieru wartościowego jest to dzisiejsza wysokość do...