Dr Michał Gałędek - strona 3

Wykład o departamentach

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 434
Wyświetleń: 665

Departamenty to tylko zalązki ministerstw, nie istnieje aparat pomocniczy. Zlikwidowano dotychczasowe komisje wojskowe a część z nich zagwarantowane w departamencie wojskowym. Dpipb - Ministerstwo spraw zagranicznych to tylko zalazek ministerstwa. Komisja edukacji narodowej nadal funkcjonuje ale ...

Wykład - dualizm administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2933

DUAZLIZM ADMINISTRACJI Fakt iż e wterenie organy występują równolegle powoduje, że sprawy społeczne są załatwiane dwutorowo, część spraw jest przydzielona adm samorządowej, a część adm rządowej. W XIX w. wymyślono proste kryterium podziału tych zadań, charakter państwowy → władze państwowe, charakt...

Wykład - kanclerz i kancelaria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 707

URZĄD FUNKCJONUJĄCY JAKO MINISTERSTWO - KANCLERZ I KANCELARIA: Z wszystkich tych dowodów do XVI w trudno mówić o administarcji w takim znaczeniu jak dziś. Jeżeli szukać w historii pierwszego urzędu funkcjonującego jak ministerstwo to będzie to kancelaria i kanclerz. Kanclerze - urzednik który zajmu...

Wykład - komisje skarbowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1092

Komisje skarbowe i edukacji przypominaja dzisiejsze ministerstwa, zbudowane na fachowej zasadzie, o powolywaniu urzednikow decyduja kompetencje, jednak ciagle obobiazuje monopol szlechecki,m ieszczanstow nie może wstapic do urzędó -sa to ministerstwa liczne, ok, 1000 osób -mnisterstwa nie posiadaj...

Wykład - księstwo warszawskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1477

OKRES KSIESTWA WARSZAWSKIEGO tworzy się aparat centralny na zupelnie oinny wzor - tworzymy organ rzadwy o charakterze RM - w sklad: ministrowi podwojna funkcja, którzy jednoczesnie pelnia funkcje jednoosobowychk kierownik swoich resortów. Zasada jednoosobowosci francuskiej. Przyjmuje się francuski m...

Wykład - model amerykański

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 637

Model amerykański - charakteryzuje się,: -brak instytucji premiera i z formalnego punktu widzenia Rady Ministrów -prezydent pełni rolę jednoosobowej egzekutywy -W RELACJACH MIĘDZY PREZEDENTEM A MINISTARMI ZAWSZE DECYDUJĄCY JEST GŁOS PREZYDENTA, sekretarze stanu działają na użytek prezydenta, cała...

Wykład - odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I KONSTYTUCYJNA I PARLAMENTARNA Cechą wyróżnienia Rady Ministrów jest fakt, że ponoszą odpowiedzialnośc przed parlametnem, za prowadzononą politykę. O możliwości poniesienia odpowiedzialności konstytucyjnej decyduje złamianie prawa. Generalnie podział pańśtwa na republiki ...