Dr Michał Gałędek - strona 2

Wykład - sądownictwo królestwo polskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 602

KROLESTWO POLSKIE - nie istnialy rady prefekturalne, powierzno to zadanie Komisjom Wojewodzim - poznije rzady guberniane. byly to organy adminstracyjnymi. nie byly niezawisle, wiec nie istanialo sadownictwo administracyjne. takze w samej Francj...

Wykład - sądownictwo niemieckie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

System sądownictwa kultury niemieckiej 2 MODELE: -Pruski 1872-1883 Henryk Harlisza Gnejsta główny teoretyk i praktyk, wyższy urzędnik. Główny propagator i pomysłodawca zasad sądownictwa administarcyjnego. Stoi na straży prawa pozytyznego, a więc może doskonale funkcjonować w państwach niedemokratyc...

Wykład - sejm konwokacyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

Rok 1764 rozpoczęcie reform, Sejm konwokacyjny. Stronnictwo reformatorskie jest uformowane - Czartoryscy na sejmie konwokacyjnym przeprowadzaja pierwsze reformy jednak nie przetrwaja i są tez reformy adminstarcyjne które przetrwaja. W tym okre...

Wykład - sekretarz

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

1 SEKRETARZ - kontroler finansów - sprawy finasowe państwa [wXVII w doktryna merkantylna] generalnie kontroler finansów rozszerza swoje kompetencje, na sprawy rolnictwa, przemysłu, handlu. Ten urzędnik staje się najważniejszy. Kanclerz nadal funkcjonuje, jednak przeobraża się w ministerstwo sprawied...

Wykład - system rzadów parlamentarnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

SYSTEM RZĄDÓW PARLAMETARNYCH istnieje w specyficznym układzie, funcje zwierzchnika administarcji przyznaje się głowie pańśtwa, na wniosek premiera i Rady Ministrów. Faktycznie jednak o obsadzie ministrów nie decyduje głowa pańśtwa a parlament. W swoich decyzjach głowa pańśtwa kieruje się wolą parlam...

Wykład - tworzenie administracji państwowej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 700

Jak tworzy się administarcja państwowa? Średniowiecze: Istnieje władza administarcyjna [od samego początku istnienia pańśtwa plemiennego] urzędnicy różnili isę od wspóółczesnych: urzędnicy centralni i lokalni - kompetencje rozciągają się na określone terytoria, w okresie średniowiecza nie można mó...

Wykład - urzędy w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

POLSKA Należy wyodrębnić kilka ważnych okresów: 1)1864r I RP nie zreformowana, na tron wstąpił Stanisław Aug poniat 2)RP reformująca się do 1895r. 3)Uchwalenie konstytucji 3 maja 1791, albo 1792 ← zakończenie reform, kiedy to na podstawie konstytucji wydano jeszcze szereg ustaw - 1, 2- działalno...

Wykład - zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1001

Egzamin: podręczniki : maciejewski [zagadnienia ustrojowe] witkowski [tylko pl] marc izdebski zagadnienia ogólne: czym jest adminisatracja? Definicja + rozbudowa pytania, model francuski czym jest adminisatrcja publiczna czym jest adminisatrcja prywatna 2 pyt ogólne: system biurokratyczny [4...

Wykład - zasada kolegialności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1078

ZASADA KOLEGIALNOŚCI O tym by państwa nie były kolegialne decyduje władza polityczna, kolegialność. Za zasadą kolegialności przemawiają względy techniczne, organ ten charakteryzuje się tym że jego urzędnicy wzajemnie się kontrolują. Od czasów...

Wykład - administracja centralna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1841

Administracja centralna- [odwołanie do październikowych wykładów] Pozycja główna państwa wobec administracji. Państwa dzielą się na te z ustrojem monarchicznym i republikańskim. Na czele państwa stoi król - monarchia, jeśli nie to republika. Na czele republikańskim stoi prezdent. Funkcje państwa mo...