Dr Michał Brzeziński

note /search

Obronność państwa - system obronności państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4508

Obronność państwa - system obronności państwa, podsystemy: kierowania, militarny (Siły Zbrojne), niemilitarny. System obronności państwa w ramach systemu bezpieczeństwa : - podsystem kierowania - podsystem bezpieczeństwa wewnętrznego - podsystem bezpieczeństwa zewnętrznego - system obronności ...

Prywatyzacja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2723

Prywatyzacja bezpieczeństwa - przesłanki prywatyzacji; komercyjny system ochrony osób i mienia, podstawowe pojęcia. Bezpieczeństwo jest dobrem publicznym (wartością), ma charakter zadań publicznych. Coraz większą rolę w realizacji zadań publicznych odgrywają organizacje pozarządowe i podmioty pry...

System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2856

System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania, struktura, podmioty. System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa - ogół instytucji mających określoną strukturę, stanowiący logicznie uporządkowaną całość. Ma on charakter wieloelementowy, w jego skład wchodzą podmioty o odmiennym s...

Zarządzanie kryzysowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 4368

Zarządzanie kryzysowe - idea i charakter zarządzania kryzysowego, struktura zarządzania kryzysowego. 26 IV 2007 r. - Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Instytucje reagowania kryzysowego - są to podmioty, odpowiedzialne przed społecze...

Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2324

Stany nadzwyczajne - specyfika stanu nadzwyczajnego, rodzaje stanów nadzwyczajnych. Konstytucja: - stan wojenny - stan wyjątkowy - stan klęski żywiołowej NSPK - Naczelny System Reagowania Kryzysowego Stany nadzwyczajne i stan n...

Wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3031

Bezpieczeństwo Państwa. Kategoria bezpieczeństwa - czym jest bezpieczeństwo? Dzisiejsze postrzeganie bezpieczeństwa rozpatrywane jest głównie przez przemiany polityczne, upadek ZSRR oraz drugą grupę wydarzeń; postęp technologiczny i globalizacja, odkrywanie nowych zadań przed państwami, obecnie ...

Wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2884

Bezpieczeństwo Państwa. Bezpieczeństwo ustrojowe; ochrania porządek konstytucyjny, treść bezp. ustrojowego jest wyprowadzana z konstytucji, jest wydobywana z innych dziedzin wiedzy, prawo konst. (np.). bezp.ustrojowe składa się z 3 elementów; zasady ogólne, które określają charakter państwa, dog...

Wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Bezpieczeństwo Państwa. Klęska żywiołowa, taka awaria techniczna lub taka katastrofa naturalna, która wywołuje straty na ogromną skalę, ofiary, konsekwencje, które wartościują klęskę żywiołową. Terroryzm i zagrożenia asymetryczne  terroryzm to rodzaj zagrożenia, który jest najbardziej medialny,...

Wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1792

Bezpieczeństwo Państwa. Konflikty niskiej intensywności  ad. poprzednich zajęć, współczesne konflikty różnią się od tych z systemu westwalskiego, dotychczas miały postać wojen , które prowadziły państwa, przemoc między państwami miała formę zorganizowaną, konflikty były konfliktami o terytorium...