Dr Michał Biernacki

note /search

Rachunkowość zarządcza - ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 14623

notatki z Rachunkowości zarządczej - ćwiczenia Uczelnia:WSB we Wrocławiu prowadzący: dr Michał Biernacki zawierają: - wpływ zmiany ceny (p), zmiany jednostkowego kosztu zmiennego (kjz), zmiany kosztów stałych (KS) - marża na pokrycie brutto, jednostkowa marża na pokrycie -

Rachunek Kosztów - ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 756
Wyświetleń: 7294

rozliczenie kosztów kotłowni według kierunków świadczeń, rozliczenie kosztów wydziałów pomocniczych itp.) - kalkulacja podziałowa prosta (wycena produkcji w

Rachunkowośc zadania

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2660

1. Dana jest obligacja zerokuponowa z terminem wykupu 9 miesięcy, o wartości nominalnej 1000 zł. Wymagana roczna stopa dochodu wynosi 7%. Wyceń tę obligację. A) 999,85 B) 950,52 C) 543,93 D)1000 2. Mamy trzyletnią obligację o wartości nominalnej 100, oprocentowaniu 8%, odsetkach płaconych co roku...