Dr Michael Herbich

note /search

Formy ochrony - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

Formy ochrony EX SITU- poza miejscem występowania, np. zwierzyńce, ogrody zoologiczne, banki genów. W razie  potrzeby powinna służyć odtworzeniu. Ochrona czynna- np. przywrócenie nat stanu, stosowana by  stymulować działanie-koszenie traw. Ochrona rezerwatowa-gdy gat słabo rozpoznane. Gat  osłono...

Ochrona przyrody - wykład 1

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1561

 WYKŁAD I 1. Etapy: I – zaczął oddziaływać na przyrodę II – po paleolicie – człowiek zaczął panować nad przyrodą 2. W XIX wieku człowiek najbardziej zaczął niszczyć przyrodę 3. OCHRONA PRZYRODY:  • Polega na ochronie pewnych wartości przed zniszczeniem. Ochrona gatunków,  ekosystemów, grzybów itp...

Wymieranie zwierząt - wykład 3

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

WYKŁAD III – WYMIERANIE ZWIERZĄT 1. Bezpośrednie tępienie: • Polowania • Myślistwo • Kłusownictwo • Nadmierny odstrzał • Przełowienie • Masowe rzezie Regionalna Gospodarka Łowiecka – ...

Ochrona przyrody wykład 4 i 5

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

WYKŁAD IV • Zmiana drzewostanu z liściastego na iglasty powoduje zubożenie gleby  (zakwaszenie) • W lasach liściastych na wiosnę jest bardzo kolorowo zanim nastąpi ulistenienie  drzew. Natomiast w lasach 

Ochrona przyrody - wykład 6

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

WYKŁAD VI Czego nie można robić z gatunkiem chronionym (rośliny)? • Niszczyć • Zrywać • Ścinać • Wykopywać • Wymieniać • Przywozić lub wywozić za granicę ani żywych, ani martwych, ani przetworzonych Ochrona zwierząt: • Przed zniszczeniem, wymarciem – ochrona zwierząt obejmuje rzadkie zwierzęta, a...

Ochrona przyrody - wykład 7

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

WYKŁAD VII Park Narodowy – obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami społecznymi,  kulturalnymi, przyrodniczymi, krajobrazowymi. Nie mniejszy niż 1000ha oraz walory krajobrazu.  Tworzy się w celu zachowania różnorodnoś...