Dr Marzena Wrona - strona 3

Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa 1. Pojęcie i składniki majątku obrotowego przedsiębiorstwa 1.1. Definicja majątku trwałego Majątek, który tworzą aktywa : trwałe, zw. też długotrwałymi względnie stałe w krótkim okresie czasu rosnące w długim czasie wraz z rozwojem zdolności produk...

Ekonomika przedsiębiorstw- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Ekonomika przedsiębiorstw: jest dyscypliną naukową o warunkach, instrumentach i sposobach racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwach jest częścią nauk ekonomicznych ma charakter nauki teoretycznej i empirycznej Wykorzystu...

Gospodarowanie zasobami ludzkimi- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Gospodarowanie zasobami ludzkimi jest określoną koncepcją zarządzenia w obszarze funkcji personalnej w której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie obejmuje ogół cech i właściwości: wiedza zdolności umiejętności zdro...

Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

WYKŁAD II -Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego Potencjał przedsiębiorstw Potencjał to zasób możliwości, zdolności, sprawności, mocy czy wydajności, tkwiący w kimś lub czymś. Potencjał przedsiębiorstw- wynika z jego zasobów (kapitałów) ich struktury i właściwości jakości...

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie Rachunek ekonomiczny: to liczenie nakładów i efektów przy różnym alternatywnym podziale czynników produkcji kształtuje przesłanki celu podejmowania decyzji gospodarczych, kontrolowania, rozliczania oraz oceny efektywności przedsiębiorstwa Koszty- to uprawdopo...

Aktywa obrotowe- wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

WYKŁAD III- 27.03.2011 Do aktywów obrotowych przedsiębiorstwa (zgodnie z ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.94 r. ze zmianami) zaliczamy: Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy materiałów, wyrobów itp.) Finansowe aktywa obrotowe Należ...

Majątek i źródła jego finansowania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Majątek i źródła jego finansowania 1. Aktywa i pasywa Aktywa definiowane są jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Pasywa, inaczej źródła...