Dr Marzena Czarnecka

note /search

Obrót wierzytelnościami- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 847

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 2 Zobowiązania niezupełne: Zobowiązania niezupełne (naturalne) -więź zobowiązaniowa, której ustawodawca odmawia pełnej skuteczności przez pozbawienie wierzyciela możności przymusowego dochodzenia świadczenia Cechy Mniej lub bardziej stanowczo or...

Obrót wierzytelnościami- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 3 Ograniczenia obrotu wierzytelnościami: Ograniczenia ustawowe : Zakazy zbywania wierzytelności : -odkupu (595 k.c.) -pierwokupu(602 k.c.) -prawa do wynagrodzenia w umowie o pracę art. 84 k.p. -prawo do lokalu spółdzielczego Zbycie przy speł...

Obrót wierzytelnościami- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1099

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 4 Obrót wierzytelnościami czekowymi: Czek-pochodzące od wystawcy, a skierowane do trasata -polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej Czek wystawiony „na zlecenie” lub bez takiego z...

Pytania z egzaminu zerowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1064

Prawo, grupa „biała” Pytanie Odpowiedź Tak Nie 1. Odwołanie od decyzji administracyjnej 7 dni x 14 dni x 2. Przedstawiciel Rady Ministrów w terenie Wojewoda x Marszałek województwa x 3. Prawo sąd, itd. (pytanie niekompletne) Wolności osobiste x Wolności politycze x 4. Wniesienie...

Administracja publiczna i prawo administracyjne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

PLAN WYKŁADÓW administracja publiczna (pojęcia, ustrój administracji rządowej i samorządu, źródła prawa administracyjnego i systemy ułatwiające ich wyszukiwanie), status prawny urzędników administracji publicznej (modele zatrudnienia, służba cywilna, pracownicy administracji samorządowej) i wykorzy...

Pytania z zaliczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 910

Obroty wierzytelności czarnecka 1. Definicja umowy o świadczenie przez osobę trzecią a) tak B) nie 2. Wyróżniamy nstępujące wierzytelności: a) przyszłe b) terminowe i warunkowe c) z umów wzajemnych d) w zobow. solidarnych 3. Definicja zobowiązań niezupełnych a) tak b) nie 4. Definicja zobowiązań a)...