Dr Marzanna Paździoch-Czochra

note /search

Kinetyka reakcji enzymatycznych - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Enzymologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1659

ZAKŁAD BIOCHEMII ENZYMOLOGIA Biochemia i Biotechnologia UMCS (KP/KR) 2012 KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH - I Ćwicz. 1-2 Podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych zostały stworzone dzięki modelowi kinetycznemu, jaki w 1913 r. zaproponował Leonor Michaelis i Maud Menten do ilościowego opisu reakcj...

Kinetyka reakcji enzymatycznych - sprawozdanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Enzymologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2667

KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH - I Inwertaza (sacharoza) jest enzymem należącym do hydrolaz, rozszczepiającym wiązania β-glikozydowe w związkach O-glikiozylowych. Działanie tego enzymu poleg...

Wyznaczenie optymalnego stężenia preparatu - sprawozdanie nr2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Enzymologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

Wyznaczenie optymalnego stężenia preparatu enzymatycznego Przygotowano dwa rozcieńczenia 50 i 100-krotne otrzymanego na poprzednich ćwiczeniach preparatu inwertazy. Do probówki z 3ml roztworu enzymu dodano 3 ml 0.2 M roztworu

Badanie wpływu stężenia inwertazy - sprawozdanie nr3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Enzymologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1512

Badanie wpływu stężenia inwertazy na szybkość hydrolizy sacharozy. Przygotowano 4 probówki zwierające po 3ml następujących rozcieńczeń preparatu enzymatycznego zawierającego inwertazę ( o stęż...

Badanie wpływu pH - sprawozdanie nr4

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Enzymologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 791

Badanie wpływu pH i rodzaju buforu na aktywność inwertazy. Przygotowano 7 probówek zawierających po 3 ml 0,2 M roztworu sacharozy w buforze Mc Ilvaine'a o następujących wartościach pH: 2, 3, 4,...

Enzymologia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Enzymologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1561

E N Z Y M Y Enzymy - biokatalizatory - przyspieszają osiągnięcie stanu równowagi reakcji, których zajście z termodynamicznego punku widzenia jest możliwe. Uczestnicząc w przekształcaniu substratu w produkt same nie zużywają się w trakcie reakcji: a/ znakomita większość znanych dziś enzymów to białka...

Enzymologia - pojęcia na końcowe zaliczenie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Enzymologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1645

2. 1. Typ K 2,. Typ V K0,5 - w kinetyce sigmoidalnej jest to stężenie substratu przy którym V0= 0,5. Vmax okresla się jako K 0,5 gdyż kinetyka ta nie jest opisywana równaniem Michealisa - Menten. Typ K: obejmuje enzymy w których efektor zmienia K 0,5 a nie zmienia V max np. inhibitor wiąże się...

Pytania z kolokiwum zaliczeniowego - ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Enzymologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

1)Napisać o inwertazie (wszystkie info ze skryptu) 2) Opis jak izolujemy inwertazę (więc nie tylko w punktach) 3) zamiana y (u) na mkat 4)zadanie z wyliczania współczynnika oczyszczenia enzymu 5) na jakich zasadach dobiera się bufor dla reakcji enzymatycznej + opis ...