Dr Marta Baranowska

note /search

Wstęp do filozofii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Filozofia
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3577

Filozofia - (fileo, filein, filia - miłować; sofia - mądrość) jeden z 3 podstawowych filarów europejskiej kultury (filozofia greków, prawo rzymskie, religia judeochrześcijańska); rozprzestrzeniona w całym basenie morza śródziemnego, usamodzielnia się w czasach nowożytnych, z natury nie jest przeciw...

ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH- Wykład.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2807

Przedmiot prowadzi dr Marta Baranowska. Notatka ma 3 strony, format docx. W treści notatki można znaleźć: aspekty funkcjonowania systemów społecznych, wymiar porównawczy, wymiar historyczny, aspekt opisowy społeczeństwa, myślenie krytyczne, krzywa Gaussa, rozkład normalny, myślenie oparte na rachun...

DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA WE FRANCJI- Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2919

3-stronicowa notatka w formacie docx z wykładu z przedmitu idee polityczne Europy nowożytnej i współczesnej (politologia), który prowadzi dr Marta Baranowska. Tematem wykładu jest prawodawstwo we Francji. W treści można znaleźć następujące zagadnienia: zakres uprawnień prawotwórczych władzy wykonawc...

DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA W WIELKIEJ BRYTANII- Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2744

1-stronicowa notatka w formacie docx. Tematem notatki jest działalność prawotwórcza w Wielkiej Brytanii. W treści wykładu pojawiają się następujące zagadnienia: suwerenność parlamentu, trójpodział władzy, trójelementowa struktura legislatywy, suwerenność polityczna, suwerenność prawna, delegowanie ...