Dr Marlena Ciechan-Kujawa

note /search

Case na rachunkowość zarządczą

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3136

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA CASE STUDY Przedsiębiorstwo X zatrudnia 10 pracowników produkcyjnych, którzy otrzymują stałe wynagrodzenie. Zatrudnionych jest też 5 sprzedawców, którzy otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Firma korzysta dodatkowo z usług innych specjalistów na zasadzie

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Rachunkowość zarządcza

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3472

Porusza ona zagadnienia takie jak: metoda wartości ekstremalnych, koszty zmienne, margines bezpieczeństwa. Praca zaliczeniowa z przedmiotu Rachunkowość zarządcza Koszty całkowite oraz rozmiary produkcji w przekroju całego cyklu życia produktu (nowy model

Rachunkowość zarządcza - wykład

  • Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
  • Rachunkowość
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3206

Zawiera także związane z zagadnieniami wzory matematyczne oraz przykładowe rozwiązanie zadania. ...Analiza wrażliwości zysku polega na określeniu, w jakim stopniu zmiany czynników kształtujących zysk wpływają na jego poziom. Obejmuje: wyznaczenie granicznego poziomu elementów, umożliwiających ...

Rachunkowość zarządcza- wzory

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3801

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: klasyfikacja kosztów, rachunkowość centrów odpowiedzialności, wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych, metody szacowania kosztów stałych i zmiennyc dla celów decyzyjnych, analiza progu rentowności. ...