Dr Mariusz Golecki - strona 5

Język naturalny i sztuczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Język naturalny Jest to język, którym się posługujemy, jest to język etniczny. Język sztuczny Jest to język zaprojektowany sztucznie. Język naturalny powstał w sposób spontaniczny. Najlepszym przykładem języka sztucznego jest język esperan...

Klasyfikacja nauk prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Klasyfikacja nauk prawnych: - nauki humanistyczne wyodrębnia się w ramach nauk społecznych zajmują się kulturowymi wytworami człowieka (sztuka, literatura, prawo ) prawo - wytwór człowieka funkcjonującego w danej kulturze poetycka definicja kultury Gustava

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Kompetencja Istotą kompetencji jest upoważnienie przyznane pewnemu podmiotowi do dokonania określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje powstanie po stronie innego podmiotu obowiązku określonego zachowania się. Na kreślenie kompetencji s...

Koncepcje pozytywistyczno - prawne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Koncepcje pozytywistyczno - prawne : prawo to taki zespół norm postępowania, który pochodzi od kompetentnych organów państwa prawo pozytywne realizacja norm jest usankcjonowana przymusem państwowym tetyczne uzasadnienie obowiązywania pr...

Koncepcje prawa natury - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Koncepcje prawa natury : istnieją normy postępowania niezależne od przepisów prawa stanowionego - normy absolutne normy prawa obowiązują niezależnie od woli prawodawcy są elementarne normy czy wartości moralne, które powinny być realizowane w każdym prawie prawo pojmowane jest jako zbiór norm bą...

Koncepcje realistyczne i normatywne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

KONCEPCJE REALISTYCZNE = prawo jest zespołem faktów psychicznych (czy społecznych) związanych z określonymi normami ~~koncepcja Leona Petrażyckiego - psychologiczna koncepcja prawa prawo jest pewnym przeżyciem psychicznym o charakterystyce emocjonalnej emocje prawne - charakterystyka dwustronna ~...

Kwalifikacja faktów prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

KLASYFIKACJA FAKTÓW PRAWNYCH Fakty prawne: okoliczności, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego. Podział: Zdarzenia Zachowania Ad 1 - Zdarzenia Zdarzenia są od człowieka niezależne (np. śmierć człowieka - w jej wyniku ulegnie modyfikacji prawny między człowiekiem a zakł...

Kwalifikacja zachowań - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Kwalifikacja zachowań Norma prawna może rożnie kwalifikować zachowania określone w dyspozycji. Podstawowy podział zachowań regulowanych przez Prawo: Nakaz może przybrać dwie formy: Nakaz obejmujący tylko jeden typ zachowań, do którego bez narażenia na konsekwencje prawne nie można się uchylić. Np...

Osoba prawna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

OSOBA PRAWNA to twór organizacyjny, jednostka organizacyjna, która przez normę prawną została wyposażona w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, np. Korona, Skarb Państwa ), municypium, spółki kupieckie. Osobami prawnymi są np.: Skar...