Dr Mariusz Golecki - strona 4

Aspekt zewnętrzny obowiązywania i wewnętrzny obowiązywania - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

I. Aspekt zewnętrzny obowiązywania - z punktu widzenia socjologii w ujęciu behawioralnym (empirystycznym) to że prawo jest przestrzegane znaczy że obowiązuje. Jest to teoria nieprzydatna dla prawników. - Prawo tworzone przez człowieka (pozytywne) jest odbiciem prawa naturalnego i obowiązuje jeśli j...

Charakterystyka metodologiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Charakterystyka metodologiczna: Nauka pojmowana w dwóch sensach: pragmatycznym - czynnościowym - proces uczenia się apragmatycznym - wynik czynności - rezultat procesu zdobywania wiedzy, zbiór twierdzeń - zdań, które spełniają określone wymagania : zdanie należycie uzasadnione zdanie w odpowiedn...

Cywilne nieposłuszeństwo - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

CYWILNE NIEPOSŁUSZEŃSTWO to idea naruszenia przez obywateli niesprawiedliwego prawa pozytywnego bez użycia przemocy 2. koncepcja pozytywizmu prawniczego - separacja obowiązywania prawa i moralności. W społeczeństwie współistnieją trzy...

Dogmatyka prawa jako nauka - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

Czy dogmatyka prawa jest nauką ? apogeum tych rozważań w II poł. XIX w. Julius Herman von Kirchmann dnia 7 maja 1847r. wygłosił w Berlinie wykład pt. „ O braku wartości jurysprudencji jako nauki ” , czym otworzył dyskusję o naukowości pra...

Dodatkowe typy środków argumentacyjnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

dodatkowe typy środków argumentacyjnych: 1. Reguły Inferencyjne to logiczne lub quasi- logiczne zasady wnioskowań, akceptowane i szeroko wykorzystywane w odniesieniu do prawa. a) wnioskowanie a fortiori ( z silniejszego ): - a maiori ad minus ( z większego na mniejsze )- jeżeli wolno coś większeg...

Dogmatyka prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 441

Dogmatyka prawa - rozważania o prawie mogą być prowadzone : = de lege lata - rozważania o prawie aktualnie obowiązującym = de lege ferenda - zagadnienia krytyki i usprawniania prawa; postulaty pod adresem prawa, np. Jak zmienić prawo ? C...

Dowody - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

DOWODY Przedmiotem dowodu są fakty mające dla celu rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie Dowodzić można wyłącznie twierdzenia o faktach sprawy Prawnicy nie dowodzą lecz uzasadniają twierdzenia o faktach sprawy Fakty notoryjne - wydarzenia znane : historyczne Fakty znane z urzędu - kiedy spra...

Gwarancje państwa prawnego i demokratyczne państwo prawne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1099

Gwarancje państwa prawnego Gwarancje materialne - czyli takie zorganizowanie życia społecznego w państwie, który uczyni naruszenie prawa przez państwo mało prawdopodobne lub zminimalizuje jego zasięg. Gwarancje formalne(instytucjonalne) - wyraża się w istnieniu mechanizmów kontroli nad przestrzegani...

Ideologia stosowania prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1085

IDEOLOGIA STOSOWANIA PRAWA to całokształt postulatów i ocen, które wskazują, w jaki sposób organ stosujący prawo powinien podejmować swoje decyzje: ideologia związanej decyzji stosowania prawa ( decyzja sądowa jest całkowicie wyznaczona przez ustawę ), 2. ideologia swobodnej decyzji stosowania pra...

Instytucja prawna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Instytucja Prawna to zbiór norm prawnych wyodrębniony w jedną funkcjonalną całość ze względu na to, że w sposób wyczerpujący reguluje jakiś dostatecznie ważny typ stosunków międzyludzkich ( np. instytucja małżeństwa, hipoteki ). - Normy N1 i N2 są ABSTRAKCYJNIE SPRZECZNE, jeżeli przy tych samych hi...