Dr Marianna Knap - strona 4

Struktury rynkowe - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

VIII. STRUKTURY RYNKOWE Rodzaje struktur rynkowych:  konkurencja doskonała  konkurencja monopolistyczna  oligopol  monopol CECHY ALTERNATYWNYCH STRUKTUR RYNKOWYCH: CECHY ...

Teoria postępowania producenta

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1638

VI. TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA PRODUKCJA  – polega na łączeniu różnych czynników wytwórczych w celu uzyskania określonej  ilości produktów. FUNKCJA PRODUKCJI  – zależność między wielkością produkcji a nakładami poniesionymi na jej  uzyskanie. Czynniki produkcji dzielą się na:  stałe  – to taki...

Ekonomia - wykład 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

Ekonomia 25.10.08r. … Czynniki determinujące : -cena produktu -ceny czynników produkcji (pracy, produktów pośrednich) -ceny produktów alternatywnych i względem danych -subsydia -stawki ubezpieczeniowe -warunki atmosferyczne ( susza - ogranicza nam dóbr wytwarzanych [podwyższenie ceny] ) -sto...

Ekonomia - wykład 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Ekonomia 20.12.08r. Polityka państwa Polityka fiskalna Decyzje państwa w zakresie wydatków i podatków Polityka stabilizacyjna Działania rządu zmierzające do utrzymania poziomu produkcji EKONOMICZNE FUNKCJE RZĄDU Wzmacnianie działanie prawa i mocy wiążącej umów Podtrzymywanie konkurencji Prowadzeni...

Ekonomia - wykład 4

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Ekonomia 22.11.08r. PIENIĄDZ Definicja pieniądza - -każdy powszechnie akceptowalny środek wymiany lub środek płatniczy Ewolucja form pieniądza - Barter ( wymiana towaru na towar ) - Pieniądz towarowy - Pieniądz papierowy - Pieniądz bankowy Pi...

Ekonomia - wykład 5

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Ekonomia 25.10.08r. … Czynniki determinujące : -cena produktu -ceny czynników produkcji (pracy, produktów pośrednich) -ceny produktów alternatywnych i względem danych -subsydia -stawki ubezpieczeniowe -warunki atmosferyczne ( susza - ogranicza nam dóbr wytwarzanych [podwyższenie ceny] ) -st...

Inflacja - Deflator

 • Politechnika Śląska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Ćwiczenia 12.01.2011 TEMAT: INFLACJA Wielkość definicji INFLACJI wynika ze zróżnicowania poglądów na jej temat. INFLACJA to proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Z inflacją mamy do czynienia, gdy rosną ceny różnorodnych dóbr: chleba, mięsa, benzyny, samochodów, maszyn, gruntów, itd. INFLACJA jest pr...

Determinanty dochodu narodowego - Makroekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 5061

X. DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO PRODUKCJA POTENCJALNA  – wielkość produktu, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby  wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane. Faktyczne rozmiary produkcji są zdeterminowane przez popyt globalny, czyli zależą od ogólnej  sumy pieniędzy jaką ludzie ch...

Ekonomiczna rola rządu w gospodarce

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

EKONOMICZNA ROLA RZĄDU W GOSPODARCE Ważniejsze argumenty za ekonomiczną rolą państwa wiążą się zwykle z czynnikami t.j.: o  Konieczność zabezpieczenia systemu gospodarczego od strony instytucjonalno-prawnej.  W  gospodarce rynkowej chodzi przede wszystkim o tworzenie przez państwo pewnych norm  pra...

Polityka monetarna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Fishera i ilościowa teoria pieniądza, znaczenie niezależności banku centralnego i sposoby zapewnienia tej niezależności, inflacja, wskaźniki cen – wskaźniki inflacji, inflacja a bezrobocie, Pytania do wykładu 11....