Dr Marian Ryndak

note /search

Etyka i moralność-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Etyka zawodowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

Etyka i moralność Etyka pochodzi od greckiego słowa etos(zwyczaj, obyczaj). Jest to filozoficzna nauka o moralności. Przez moralność rozumiemy historyczne zmiany społeczne uwarunkowany zbiór norm, ocen i wzorów postępowania, które regulują lub pretendują do regulowania stosunków: między jednostkam...

Etyka zawodowa i jej funkcje-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Etyka zawodowa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2065

Etyka zawodowa i jej funkcje Jedną z aktualnych kwestii moralnych współczesności jest kwestia odrębnych moralności grup zawodowych. Pojawienie się zawodów to wynik społecznego rozwoju podziału pracy w jego techniczno organizacyjnym aspekci...

Etyka zawodowa zawodów zaufania publicznego-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Etyka zawodowa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2765

Etyka zawodowa zawodów zaufania publicznego. Zawód zaufania społecznego = zawód zaufania publicznego Treść zasad etyki zawodowej jest najogólniej mówiąc wyznaczona przez treść roli społecznej przypisywanej osobom wykonującym określony zawód. Wyraźne artykułowanie zasad deontologicznych jest charak...

Kodeks etyczne ich struktura i treść-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Etyka zawodowa
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3164

KODESKY ETYCZNE, ich struktura i treść. Kodeks( z łac. Akt prawny)zawierający zbiór przepisów regulujących daną dziedzinę stosunków społecznych. Kodeks etyczny jest utrwalonym na piśmie zespołem działań , których przestrzegania wymaga się od członków korporacji, czy pracowników i norm postępowania ...

Specyfika etyki zawodowej-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Etyka zawodowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1505

Specyfika etyki zawodowej Etyki zawodowe nie kształtują się w sposób autonomiczny jedynie w granicach grup zawodowych i w izolacji od całokształtu warunków społeczno- ustrojowych oraz panującej w danym społeczeństwie moralności. Toteż wyodrębnianie i rozwijanie wielu etyk zawodowych nie prowadzi d...