Dr Marian Olejnik

note /search

Życie jako narracja

  • Metodologia badań I
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1477

Olejnik. Notatka składa się z 4 stron. Jerome Bruner „Życie jako narracja” Osobowość, ćw. 11 ŻYCIE JAKO NARRACJA Autor rozważa naturę myśli i myślenia. Przytacza pogląd, że najlepszym sposobem rozumowania jest to według praw logiki i indukcji, co implikuje, że myślenie można wręcz zredukować d...

Psychobiografia

  • Metodologia badań I
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1785

Olejnik. Notatka składa się z 30 stron. William McKinley Runyan. „Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody” Część III Teoria i metoda w badaniu przebiegu życia jednostki R7. Metoda studium przypadku. Metoda studium przypadku wymaga prezentacji i interpretacji szczegółowych in...