Dr Marian Masternak

note /search

Wznowienie postępowania, administracyjne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1295

Wznowienie postępowania Polega na ponownym rozpoznaniu sprawy i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem w przypadkach zajścia ustawowych przyczyn wznowienia . Jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Można żądać wznowienia postępowania z 3 grup przyczyn : Z przyczyn nieważnośc...

Zasada uwzględniania interesu społecznego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2632

zasada uwzględniania interesu społecznego oraz słusznego interesu obywateli ostatnia część art. 7 KPA - mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli interes społeczny i słuszny interes obywateli powinny być uwzględniane przy wykładni stosowanych norm , o ile jest to możliwe i do...

Grzywna w celu przymuszenia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

Grzywna w celu przymuszenia Zakres stosowania jedyny środek o charakterze przymuszającym,ma oddziaływać pośrednio poprzez dolegliwość, ma skłonić zobowiązanego lub osoby czuwające nad wykonaniem obowiązku do jego wykonania. Zastosowanie: obowiązek polega na znoszeniu lub zaniechaniu czegoś np. Ni...

Pojęcie i rodzaje środków prawnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1575

Pojęcie i rodzaje środków prawnych w postępowaniu administracyjnym. Środki prawne - prawna możliwość zaskarżania decyzji bądź innego aktu administracyjnego przez stronę w celu ich uchylenia, unieważnienia lub zmiany. Podział zwyczajne i nadzwyczajne Środki zwyczajne - skierowane przeciwko decyz...