Dr Marian Liskowski - strona 9

Wypukłość i wklęsłość funkcji - wykład2

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: twierdzenie: warunkiem koniecznym na to, aby punkt (x0, f(x0)) był punktem przegięcia krzywej jest f"(x0)=o, twierdzenie, przykład, wniosek: Krzywa będąca wykresem tej funkcji jest...

Analiza matematyczna - Wykład 16

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Notatka zawiera materiały z przedmiotu:Analiza matematyczna . Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Marian Liskowski. Notatka składa się z 1 stroy. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: różniczkowalność funkcji dwóch

Analiza matematyczna - wykład 16-4

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: Analiza matematyczna . Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Marian Liskowski . Notatka składa się z 1 strony. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:

Analiza matematyczna - wykład 18-1

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: Analiza matematyczna . Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Marian Liskowski . Notatka składa się z 1 stroy. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:

Analiza matematyczna - wykład 18-2

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: Analiza matematyczna. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Marian Liskowski . Notatka składa się z 1 strony. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: maksimum funkcji, minimum funkcji, ekstremy, ...

Analiza matematyczna - wykład 18-3

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: Analiza matematyczna . Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Marian Liskowski . Notatka składa się z 1 strony. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:wzory,...

Odległość między pojazadami- zadanie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zadanie dotyczące: odległości między pojazdami w chwili t, po upływie czasu t samochody przebędą drogi....

Całkowanie - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całkowanie metodą współczynników nieoznaczonych, metoda polega na tym, że przewidujemy rozwiązanie w postaci, przykład, stała liczbowa....

Analiza matematyczna - Wykład 16-3

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Notatka zawiera materiały z przedmiotu:Analiza matematyczna . Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Marian Liskowski. Notatka składa się z 1 strony. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: schematy różniczkowany, ...

Analiza matematyczna - wykład 19-1

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: . Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi . Notatka składa się z stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyznaczanie współczynników funkcji liniowej, granice,