Dr Marian Krupa

note /search

Logistyka międzynarodowa- prezentacja

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy logistyki
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3234

Logistyka międzynarodowa – Jej istota dotyczy powiązań przedsiębiorstw w ramach systemów gospodarczych różnych krajów, a treść tych powiązań stanowi wymiana handlowa, z którą zawsze związany jest przepływ towarów lub usług (w tym informacji). Logistyka międzynarodowa – kluczowe zagadnienia, c.d.: ...

Zarządzanie i sterowanie produkcją, wykłady MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3283

doc i zawiera 38 stron maszynopisu. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: metoda to, technika to, metodyka to, zasady, wyróżniamy w naukach organizacji i zarządzania, grupy (rodziny) metod szczegółowych, metody wartościowania pracy, D. Elizur, Czyja praca ma większą wartość? Metoda s...