Dr Maria Tomaszewicz - strona 3

Hanza niemiecka - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Hanza niemiecka Po ustaniu najazdów Węgrów, Normanów oraz wytępieniu z obszaru Morza Śródziemnego saraceńskiego korsarstwa u schyłku I tysiąclecia rozpoczął się w Europie intensywny rozwój handlu. Pierwszy raz od czasów starożytności przedsięwzięto ważne inwestycje o charakterze drogowym tj.Europa...

Ewolucja sankt Petersburga - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

EWOLUCJA SANKT PETERSBURGA Wiele miast historycznych posiada logiczną strukturę przestrzenną, choć nie powstały jako owoc ustalającego ją od samego początku świadomego planowania. Petersburg, założony na dziewiczym terenie, może sprawiać wrażenie miasta rozwijającego się zgodnie z planem sporządzon...

Cystersi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Cluny Zgodnie z początkowymi zasadami życia cystersów, pierwsze siedziby budowali głównie zakonnicy i miały one być zaspokojeniem tylko potrzeb podstawowych. W założonej na odludziu w roku 1098r. pierwszej siedzibie Cistercium (Citeaux) zbudowano...

Ewolucja placu w. marka w wenecji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

15. EWOLUCJA PLACU ŚW. MARKA W WENECJI Historia Placu zaczyna się w IX wieku i wiąże się z budową pierwszej bazyliki św. Marka(wtedy był to jeszcze kościół). W tym czasie plac ograniczał się do niewielkiego obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki, miał dużo mniejszą powierzchni...

Działalność urbanistyczna Sykstusa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

DZIAŁALNOŚĆ URBANISTYCZNA SYKSTUSA V SYKSTUS V W Rzymie zbudował akwedukty Aqua Marcia i Aqua Felice i dostarczył wodę m.in. na pozbawione jej dotąd wzgórza rzymskie. Dzięki temu mogły być na nowo zabudowane i zamieszkane. Wybudował Pałac Laterański, zachowując antyczną Scala Santa, i powiększył pał...

Evolucja miast włoskich w późnym średniowieczu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

Evolucja miast wloskich w poznym sredniowieczu [San Gimianino, Siena] Siena: W XII w. stała się niezależna z własną władzą administracyjną. Ekonomicznie i terytorialnie Siena rywalizowała z pobliską Florencją. W konflikcie papiestwa z cesarstwem, skoro Florencja popierała papiestwo, Siena stanęła ...

Krajobrazowa urbanistyka Bath - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

27. Krajobrazowa urbanistyka Bath - geneza i oddziaływanie Największy rozkwit Bath przypadł na wiem XIII, kiedy to skromna mieścina zmieniła się w miejsce pobytu angielskiej arystokracji i wzbogaconego mieszczaństwa. Na wygląd miasta wpływ mie...

Barok - planowanie miast XVII i XVIII w - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

PLANOWANIE MIAST W XVII I XVIIIw. Miasta barokowe W okresie renesansu znaczącą rolę w kompozycji przestrzennej miasta odgrywały place. W baroku stawały się one coraz piękniejsze; przybywało wiele, nowych, okazałych budowli; zaczęto upiększać place zielenią, tworzyć parki z fontannami, kolumnami, k...

Budownictwo rzymskie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Architektura - wiadomości wstępne Na Półwysep Apeniński w VII i VI w. p.n.e. zaczęła przenikać kultura hellenistyczna. Sprzyjały temu kontakty handlowe między Rzymem a koloniami greckimi. Etruskowie mieli bardzo duży wpływ na architekturę i sztukę rzymską. Mimo wpływów greckich sztuka etruska zacho...

Berlin - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Miasto to leży w północno- wschodniej części Niemiec, na Pojezierzu Brandenburskim, nad Hawelą i jej dopływem Szprewą. Początki Berlina wiążą się z zasiedleniem bagnistych terenów przy przeprawie przez Szprewę . Ok. 1230 roku istniejące tu osady Cölln i Berlin połączyły się a nowe osiedle otrzymało ...