Dr Maria Szcześniak - strona 2

Wyznaczanie parametrów wodoprzepuszczalności i ściśliwości gruntu-opra...

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Maria Szcześniak
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1764

TEMAT : Wyznaczanie parametrów wodoprzepuszczlności i ściśliwości gruntu Teoria 1.Filtracją nazywamy ruch wody w skałach porowatych. Zdolność gruntów do przepuszczania wody pod ciśnieniem przez sieć kanalików utworzonych z jego porów nazywamy wodoprzepuszczalnością. Objętość wody przepływającej pr...

Wyznaczanie parametrów wytrzymałości na ścinanie-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Maria Szcześniak
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2051

Wyznaczenie parametrów wytrzymałości na ścinanie. Parametry wytrzymałości całkowitej: ϕu, cu oraz parametry wytrzymałości efektywnej ϕ′, c′. I Część teoretyczna. Opór tarcia w odniesieniu do jednostki powierzchni ścinania gruntów niespoistych w stanie równowagi granicznej wyraża się wzorem Coulomb...