Dr Maria Świderek

Badanie drgań relaksacyjnych

  • Politechnika Śląska
  • dr Maria Świderek
  • Fizyka
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4207

Część teoretyczna. 1.1Opis zjawiska. Drgania elektryczne są to zmiany napięcia , charakteryzujące się w mniejszym lub większtm stopniu powtarzalnością w czasie.Wyróż- niamy dwa zasadnicze typy drgań elektrycznych : sinusoidalne i drga- nia o wzroście wykładniczym,których szczególnym przypadki...

Budżet państwa, procedura budżetowa, funkcje i zasady budżetu państwa...

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Maria Świderek
  • Podstawy finansów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4060

System budżetowy Budżet państwa Budżet państwa jest podstawowym ogniwem finansów publicznych. W budżecie państwa gromadzona jest i dzielona największa część funduszy publicznych. 1688- rok uznawany za „narodziny budżetu”, uchwalenie Bill of Rights parlament angielski zyskał prawo nakładania podatk...

Charakterystyka wydatków budżetu państwa, deficyt budżetowy, dług publ...

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Maria Świderek
  • Podstawy finansów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3927

System budżetowy Charakterystyka wydatków budżetu państwa Zgromadzone dochody służą realizacji wydatków budżetowych. Wydatki budżetu państwa odzwierciedlają kierunki i zakres działalności państwa w obszarach, w których zawodzi rynek. Pewne zadania może wykonywać tylko państwo np. obronność. Wydatk...