Dr Maria Smolarek - strona 2

note /search

Oprogramowanie systemowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Oprogramowanie systemowe. Systemy programowania Kryteria klasyfikacji systemów operacyjnych liczba użytkowników liczba zadań sposób komunikacji z użytkownikiem zakres zadań liczba realizowanych procesów Systemy jednoużytkownikowe W danym czasie z całości zasobów dostępnych w systemie kompute...

Oprogramowanie użytkowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Oprogramowanie użytkowe zbiór pakietów programowych lub programów realizujących konkretne zadania merytoryczne i spełniających określone potrzeby poszczególnych użytkowników komputera Czynniki doboru oprogramowania konfiguracja sprzętu komputerowego, zapewniająca właściwą realizację zadań, klasa ...

Pytania z egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 938

Kryteria oceny jakości informacji to: a) weryfikowalność b) niedokładność c) aktualność d) nieporównywalność Podstawowe funkcje logiczne wykonywane przez komputer to: a) YES b) NO c) AND d) OR Układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ...

Systemy informatyczne - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 686

Generacje SI wyrażają głównie rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz wynikających z nich koncepcji zastosowań informatyki gospodarczej. Generacje SI c.d. Generacja 1: systemy transakcyjne (ewidencyjno-sprawozdawcze) Generacja 2: informacyjne (informacyjno-decyzyjne) Generacja ...