Dr Maria Mazur

note /search

Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2338

Odpylaniem nazywamy usuwanie cząstek stałych ze strumienia zanieczyszczonego gazu. Urządzenia do odpylania gazów możemy podzielić na odpylacze mokre i suche. Trzeba dodać, że pył może posiadać różne właściwości i również od nich oraz od rodzaju pyłu może zależeć wybór odpylacza. Odpylacze różnią się...

Techniki oczyszczania spalin-pytania i odpowiedzi

  • Politechnika Wrocławska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2065

1.       Zdefiniuj pojęcie przedziałowej skuteczności odpylania i ziarna granicznego. Przedziałowa skuteczność odpylania to skuteczność zatrzymywania w odpylaczu pyłów o określonej wielkości (średnicy). Ziarno graniczne to ziarno pyłu zatrzymywane w odpylaczu ze skutecznością 50%. 2.       Przeds...

Pytania z kolokwium - Bomba ekologiczna

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1568

Reakcja ekosystemu na ingerencje człowieka: 1.Bomba ekologiczna z opóźnionym zapłonem to np. eksplozja demograficzna, efekt cieplarniany, ubytki ozonu, wycinanie lasów ...