Dr Maria Makowska

note /search

Biznes plan- pojęcie, funkcje, zawartość

  • Biznes plan
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BIZNES PLAN Biznes plan: to długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzony w oparciu o wszechstronną ocenę sytuacji strategicznej firmy (bieżącą i przyszłą ocenę potencjału organizacji i uwarunkowań jej funkcjonowania o...