Dr Maria Lechicka-Kostuch

note /search

Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1274

Część I Ustalenie pozycji produktów w Macierzy Profilu Działalności. (Business Profile Matrix) Etap I. Ustalenie siły oddziaływania poszczególnych czynników składających się na pozycję konkurencyjną produktów. Czynniki kluczowe: - Udział produktu w rynku - Realizowana marża zysku - Badania marketin...

Instutucja non-profit - projekt

  • Uniwersytet Gdański
  • Marketing instytucji non-profilt
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

MARKETING INSTYTUCJI NON PROFIT Wybraną przez nas instytucją non-profil jest Polska Akcja Humanitarna, która zajmuje się pomocą osobom potrzebującym, wspiera najbardziej cierpiących i tych którzy tej pomocy potrzebują. Zespół PA...