Dr Maria Król

note /search

Motywacja do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1631

Temat: Motywacja do pracy. Motyw to powód robienia czegoś. Motywacja to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek w coś się angażuje. Obejmuje ona te czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku. Motywowanie (do pr...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - stanowiska pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351

Opis stanowiska pracy : Opis stanowiska pracy to ogólna charakterystyka stanowiska i zakresu wykonywania pracy, wymagań stawianych osobom ją wykonującym, związanych z nimi obowiązków i odpowiedzialności oraz jego powiązań z innymi stanowiskami pracy. Opis stanowiska pracy sporządza się na bazie in...

Zarządzanie zasoabmi ludzkimi - Analiza dokumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Analiza dokumentów : CV : Curriculum Vitae Życiorys zawodowy - jest osobistym „dokumentem sprzedaży” Cele CV : Zaprezentowanie wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (nad pozostałymi kandydatami) ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Analiza pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1281

Analiza pracy Aby zaplanować zatrudnienie trzeba wiedzieć, jakie czynności będą wykonywane na danych stanowiskach pracy Nie odnosi się do ludzi (do pracowników)!!! Służy określeniu tego, co jest związane ze stanowiskiem pracy a w żadnym wypadku nie wiąże się to z ocenianiem pracowników Definicja ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Decyzja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Decyzja - świadomy wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania. Decyzje (zróżnicowany charakter) : Kalkulacyjne Negocjacyjne Proceduralne W sytuacji niepewności W sytuacji pewności W sytuacji ryzyka Decyzje kalkulacyjne - dochodzenie do dokonania wy...

Dobór pracowników-rekrutacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351

Temat: Dobór pracowników. Dobór pracowników - to zespół działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady wakujących (wolnych) stanowisk pracy. Dobór składa się z trzech etapów : Rekrutacji Selekcji Wprowadzenia do pracy (adaptacja społeczn...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocenianie pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2919

Temat: Ocenianie pracowników = ewaluacja pracowników. Ocenianie pracowników to każda procedura zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania, aktualizacji i wykorzystywania informacji uzyskanych od pracowników i o pracownikach w ...

Zarządzanie zasoabmi ludzkimi - Organizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Organizacja : Procesy zarządzania dokonują się wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami (firmami), urzędami, instytucjami - w specyficznym świecie organizacji . Organizacja (różne sposoby interpretowania): Instytucjonalny Rzeczowy Czynnościowy Organizacja w sensie instytucjonalnym : System społeczn...

Planowanie potrzeb personalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2779

Temat: Planowanie potrzeb personalnych. Planowanie potrzeb personalnych - definicja ogólna : Planowanie potrzeb personalnych to określenie zapotrzebowania na pracowników dzisiaj i w przyszłości. Planowanie potrzeb personalnych - definicja wąska : Planowanie potrzeb personalnych w wąskim znaczeniu,...

Profil kandydata do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1834

Profil kandydata do pracy (profil kandydata idealnego) : Profil kandydata do pracy (profil wymagań stanowiska pracy) przestawia koniecznie : Kompetencje zawodowe (wiedza, umiejętności, doświadczenia) Wiedza zimna - nabyta w szkole Wiedza gorąca - nabywana w trakcie wykonywania czynności, czyli do...