Dr Maria Król

Motywacja do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

Temat: Motywacja do pracy. Motyw to powód robienia czegoś. Motywacja to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek w coś się angażuje. Obejmuje ona te czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku. Motywowanie (do pr...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - stanowiska pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

Opis stanowiska pracy : Opis stanowiska pracy to ogólna charakterystyka stanowiska i zakresu wykonywania pracy, wymagań stawianych osobom ją wykonującym, związanych z nimi obowiązków i odpowiedzialności oraz jego powiązań z innymi stanowiskami pracy. Opis stanowiska pracy sporządza się na bazie in...

Zarządzanie zasoabmi ludzkimi - Analiza dokumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Analiza dokumentów : CV : Curriculum Vitae Życiorys zawodowy - jest osobistym „dokumentem sprzedaży” Cele CV : Zaprezentowanie wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (nad pozostałymi kandydatami) ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Analiza pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

Analiza pracy Aby zaplanować zatrudnienie trzeba wiedzieć, jakie czynności będą wykonywane na danych stanowiskach pracy Nie odnosi się do ludzi (do pracowników)!!! Służy określeniu tego, co jest związane ze stanowiskiem pracy a w żadnym wypadku nie wiąże się to z ocenianiem pracowników Definicja ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Decyzja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Decyzja - świadomy wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania. Decyzje (zróżnicowany charakter) : Kalkulacyjne Negocjacyjne Proceduralne W sytuacji niepewności W sytuacji pewności W sytuacji ryzyka Decyzje kalkulacyjne - dochodzenie do dokonania wy...

Dobór pracowników-rekrutacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

Temat: Dobór pracowników. Dobór pracowników - to zespół działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady wakujących (wolnych) stanowisk pracy. Dobór składa się z trzech etapów : Rekrutacji Selekcji Wprowadzenia do pracy (adaptacja społeczn...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocenianie pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2037

Temat: Ocenianie pracowników = ewaluacja pracowników. Ocenianie pracowników to każda procedura zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania, aktualizacji i wykorzystywania informacji uzyskanych od pracowników i o pracownikach w ...

Zarządzanie zasoabmi ludzkimi - Organizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Organizacja : Procesy zarządzania dokonują się wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami (firmami), urzędami, instytucjami - w specyficznym świecie organizacji . Organizacja (różne sposoby interpretowania): Instytucjonalny Rzeczowy Czynnościowy Organizacja w sensie instytucjonalnym : System społeczn...

Planowanie potrzeb personalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2163

Temat: Planowanie potrzeb personalnych. Planowanie potrzeb personalnych - definicja ogólna : Planowanie potrzeb personalnych to określenie zapotrzebowania na pracowników dzisiaj i w przyszłości. Planowanie potrzeb personalnych - definicja wąska : Planowanie potrzeb personalnych w wąskim znaczeniu,...

Profil kandydata do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

Profil kandydata do pracy (profil kandydata idealnego) : Profil kandydata do pracy (profil wymagań stanowiska pracy) przestawia koniecznie : Kompetencje zawodowe (wiedza, umiejętności, doświadczenia) Wiedza zimna - nabyta w szkole Wiedza gorąca - nabywana w trakcie wykonywania czynności, czyli do...