Dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska - strona 8

Pojęcie procesu-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 931

POJĘCIE PROCESU Funkcje procesowe- nie myl z funkcjami procesu karnego!! Jest to oznaczenie roli w jakiej dany podmiot występuje w procesie (np. rola protokolanta). Podstawowe funkcje procesu: funkcja oskarżenia obrony sądzenia Są to funkcje rozdzielone. Historycznie 3 grupy poglądów: 1. Proc...

Proces uboczny-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1008

PROCES UBOCZNY 3 warunki: odrębny przedmiot własne strony własne ramy czasowe W RP m.in. proces adhezyjny, NIE!! niezawiązany wniesieniem przez pokrzywdzonego powództwa cywilnego. O zawiązaniu się procesu adhezyjnego dopiero decyduje SĄD, jego decyzja o przyjęciu powództwa cywilnego zawiązuje pr...

Sądy-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

SĄDY Sądy powszechne: - rejonowe- dla 1 lub więcej gmin - okręgowe- dla okręgu co najmniej 2 sądów rejonowych - apelacyjne- Sąd Najwyższy w pionie sądownictwa powszechnego, co najmniej 2 sądy okręgowe (TS- sąd typu karnego) Sądy wojskowe,

Ściganie-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

ŚCIGANIE Ściganie procesowe- art. 2 § 1 pkt 1 Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: 1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności,

Warunki dopuszczalności procesu-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 665

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI PROCESU Merytoryczne przyczyny umorzenia postępowania art. 17 § 1 pkt 1-4 Art. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, 2) czyn nie zawiera zna...

Skarga-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

SKARGA Zasada skargowości- skarga podmiotu, na którego żądanie wszczęte postępowanie- wnosi ją uprawniony oskarżyciel. Sfera odpowiedzialności karnej i cywilnej (sfera procesu ubocznego). Skarga wytycza obszar całego postępowanie karnego, w granicach podmiotowych i przedmiotowych. Odnosi się do s...

Stadia szczególne-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 770

STADIA SZCZEGÓLNE postępowanie pojednawcze w sprawach prywatnoskargowych postępowanie nadzwyczajne (kasacyjne, wznowieniowe) postępowanie po uprawomocnieniu orzeczenia - o odszkodowanie - ułaskawienie - o wydanie wyroku łącznego → postę...

Tożsamość przedmiotu procesu-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1323

TOŻSAMOŚĆ PRZEDMIOTU PROCESU Przedmiot procesu zwykle ulega modyfikacjom w toku procesu. Sąd może orzekać wyłącznie w granicach podmiotowych i przedmiotowych skargi. Opis szczegółowy się zmienia, że to ten sam przedmiot, np. kradzież 400 zł z portfela, a nie 500 zł lub opis zdarzenia , np. że kobi...

Właściwość miejscowa-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA Kompetencja, który spośród sądów tego samego rzędu jest właściwy. Bierze się pod uwagę miejsce popełnienia przestępstwa, ta właściwość jest pochodną miejsca popełnienia przestępstwa. Zasada wyprzedzenia- art. 31 § 3 (np. kradnie w pociągu z Krakowa do Warszawy) Art. 31. § 1....

Właściwość-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

WŁAŚCIWOŚĆ [ Zapoznaj się z nowelizacją kk i kpk z 8 czerwca 2010!! (Dz.U 2009 Nr. 206 poz. 1589) Właściwość sądu- uprawnienie do rozpoznania konkretnej sprawy, ze względu na rodzaj przestępstwa, miejsce, ewentualnie rodzaj czynności, która ma być przez sąd przeprowadzona. Kompetencja sądu właści...