Dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska - strona 2

Formy postępowania - śledztwo lub dochodzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

Formy postępowania (śledztwo lub dochodzenie): O tym, czy p.p. będzie prowadzone w firmie śledztwa czy dochodzenia decyduje rodzaj (typ) popełnionego czynu zabronionego, waga i zawiłości sprawy oraz osoba sprawcy. Dochodzenie jest mniej sformalizowane i znacznie zredukowane pod względem czynności ...

Formy zjawiskowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1449

FORMY ZJAWISKOWE - określone przez prawo role przestępne, które wskazują bliżej, jaki był wkład danej osoby w popełnienie czynu zabronionego. Sprawstwo sensu largo i sprawstwo sensu stricte Sprawstwo sensu largo- sprawcą jest każdy, kto w jakimk...

Funkcje prawa karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Funkcje prawa karnego skarbowego a) ochronna: prawo karne skarbowe chroni przy pomocy sankcji karnych interesy finansowe i budzety: państwa, jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST), i Wspólnot Europejskich przed czynami mogącym...

Kara grzywny - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1673

KARA GRZYWNY Podstawowy instrument zwalczania przestępczości skarbowej i wykroczeń skarbowych Grzywna ma pokazywać ekonomiczną nieopłacalność łamania norm finansowo- prawnych chronionych przez kks Nie ma w kks czynu, za który nie groziłaby kara grzywny Kara grzywny określona jest w stawkach dzienn...

Kara ograniczenia wolności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568

KARA OGRANICZENIA WOLNOŚCI Jest karą wolnościową przewidzianą w katalogu kar grożących za przestępstwa skarbowe Minimalny wymiar kary wynosi 1 miesiąc, a maksymalny 12 miesięcy, z wyjątkiem przypadków orzekania tej kary jako kary łącznej lub ...

Kara pozbawienia wolności - Typy przestępstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI Grozi za 33 typy i odmiany typów przestępstw skarbowych spenalizowanych w kks Najliczniej przewidziana jest w sankcjach przestępstw podatkowych (w 17 przypadkach), następnie w sankcjach przestępstw celnych (w 9 przypadkach), w sankcjach przestępstw dewizowych (w 3 przypad...

Kodeks karny skarbowy, jego budowa i struktura przepisów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1883

Kompleksowość i zupełność unormowań kodeksu karnego skarbowego. a) kompleksowość kks: kodeks karny skarbowy reguluje w sposób kompleksowy 3 podstawowe gałęzie prawa karnego sensu largo (prawo karne: materialne, procesowe i wykonawcze...

Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

- NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA KASACJA - w drodze kasacji strony zaskarżyć mogą prawomocny wyrok sądu odwoławczego kończący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe. Prokurator Generalny i RPO mogą wnieść kasację od każdego ...

Narażenie organów podatkowych na bezpodstawny zwrot podatku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Narażenie organów podatkowych na bezpodstawny zwrot podatku: art.76 § 1 narażenie właściwego budżetu na możliwość bezpodstawnego zwrotu należności publicznoprawnej, a w ...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe popełnione przez osoby fizyczne Dnia 28 października 2002 r. uchwalono ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ustawa ta zwana VACATI LEGIS weszła w życie dnia 28 listopada 2003 r., wprowadza...