Dr Maria Gorczyńska

note /search

Analiza finansowa- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 4669

Analiza finansowa dr Maria Gorczyńska Ćwiczenia 1 1 kolokwium - wstępna analiza finansowa, metody analizy. (Zadania, interpretacje(wnioskowanie)) Egzamin - zerówka 50%, 1 termin 60% - 3 interpretowania mogą być w nich ukryte zadania. Waśniewski, Skoczylas - Analiza finansowa. Książki po 2002 r. ...

Analiza finansowa- ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 3808

Analiza finansowa dr Maria Gorczyńska Ćwiczenia2 Metody badawcze analizy finansowej - formułowanie wniosków Metody stochastyczne - wykorzystywane w statystyce i ekonometrii Metody deterministyczne: Metoda kolejnych podstawień - błędna matematycznie Metoda logarytmowania - nie widać wniosków, a...

Analiza finansowa- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2016

Ćwiczenia 3 Ogólne zasady dotyczące wykorzystywania analizy wskaźnikowej Wskaźniki finansowe nie są zbiorem zestandaryzowanym Często literatura proponuje różne formuły obliczania określonych wskaźników, dlatego zawsze należy się upew...

Analiza finansowa- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1449

Ćwiczenia 4 Zadanie 6   X X Y Y   r u r b r u r b Zobowiązania długoterminowe 5852 10326 10871 49694 Zobowiązania krótkoterminowe 18194 26788 279049 262225 kapitał własny 117145 116380 391799 390617 zysk netto 10436,85 2969,46 981,72 -107 amortyzacja 6427 8676 24270...

Analiza finansowa- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1694

Ćwiczenia 5 Na podstawie danych w zad. 3, 5, 7 oceń kondycję finansową przedsiębiorstwa Z w roku bieżącym w stosunku do roku ubiegłego analiza Pionowa, analiza pozioma bilansu Płynność, efektywność Zadłużenie, Rentowność   Z Z   r u r b Sprzedaż 95773 132995 kapitał całkowity 70063 ...

Pytania z egzaminu grupy A,B,D

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 3724
Wyświetleń: 4648

Test A I Zaznacz prawidłową odpowiedź Stopień dźwigni operacyjnej mówi nam o: podwyższaniu wartości sprzedaży przy zwiększeniu zysku netto firmy zwiększaniu zysku operacyjnego przez wzrost wartości sprzedaży zwiększeniu zysku przypa...

Pytania z egzaminu z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 3549
Wyświetleń: 4102

Grupa A Zaznacz prawidłową odpowiedź Stopień dźwigni operacyjnej mówi nam o: Podwyższeniu wartości sprzedaży przy zwiększaniu zysku netto firmy Zwiększenie zysku operacyjnego przez wzrost wartości sprzedaży Zwiększenie zysku przypa...

Finanse przedsiębiorstwa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1659

Wykład 4 Kredyt handlowy: Przedsiębiorstwo Krótkoterminowe źródło finansowania pozabankowego Polega na odroczonym terminie płatności za dostarczone towary i usługi Jest jedną z najdroższych form finansowania obcego Możliwość skorzystania ze skonta kasowego Cena kredytu handlowego: Koszt pozy...

Finanse Przedsiębiorstw - wykład

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 3087
Wyświetleń: 5726

...Finanse przedsiębiorstw - to zjawisko ekonomiczne wyrażone w pieniądzu, które z jednej strony służą gromadzeniu, a z drugiej strony wydatkowaniu środków pieniężnych na cele przedsiębiorstwa. Musza się kierować gospodarnością i dążyć do max.zysku. Cel: - maksymalizacja wartości rynkowej; -...

Pozostałe pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 2905
Wyświetleń: 3353

ODPOWIEDZI: Rozdział 1: 1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8b, 9c, 10c Rozdział 2: 1a, 2b, 3b, 4c, 5c, 6a, 7a, 8a, 9b, 10a Rozdział 3: 1b, 2c, 3a, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b, 9c, 10c Rozdział 4: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6a, 7c, 8b, 9a, 10b Rozdział 5: 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9a, 10a Rozdział 6: 1b, 2a, 3a,...