Dr Maria Czerwińska

note /search

Ewolucja pojęcia przedsiębiorczości w XX wieku

  • Uniwersytet Gdański
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

EWOLUCJA POJĘCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W XX WIEKU F. Knight (1921) zyski w zamian za ponoszenie niepewności i ryzyka Schumpeter (1934) wprowadzenie …nowych usług, nowych źródeł surowców, nowych metod, nowych rynków Hoselitz (1952) ponoszenie niepewności… koordynacja zasobów… wprowadzenie innowacji...

Otoczenie promujace przedsiębiorstwo

  • Uniwersytet Gdański
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

OTOCZENIE PROMUJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dwa układy odniesienia OTOCZENIE DALSZE - makrootoczenie, w tym, stosunek państwa do przedsiębiorczości. Problemy: skala i skuteczność pomocy państwa na rzecz MSP, czy nadmierne wspieranie nie grozi ...

Pojęcie małej firmy

  • Uniwersytet Gdański
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

LITERARURA Bogdan Piasecki „Ekonomika i zarządzane małą firmą”, PWN Warszawa 1998 r. Maciej Łuczak „Przedsiębiorczość w zarządzaniu małą firmą”, Warszawa 2003 r. Marian Strużycki „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie”, 2002 r. Jan Targalski „Przedsiębiorczość ...

Uruchamianie firmy w sensie largo

  • Uniwersytet Gdański
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

URUCHAMIANIE FIRMY W SENSIE LARGO Etap fantazji: poszukiwanie pomysłów, zbieranie informacji o pomysłach. Etap realności: identyfikacja realnych pomysłów, analiza porównawcza korzyści, ryzyka, wybór najlepszego pomysłu. Etap wdr...

Źródła finansowania-przedsiębiorczość

  • Uniwersytet Gdański
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Problemy finansowe MSP, wynikają z następujących cech: niski kapitał zakładowy na starcie, dominacja środków obrotowych w majątku, duży udział kredytu kupieckiego w źródłach finansowania kredytu bankowego. Potrzeby bankowo-finansowe firmy różnią się w zależności od: wieku firmy, fazy rozwoju fi...