Dr Marek Wasiński - strona 3

Obywatelstwo UE-opracowanie - Traktat o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

Obywatelstwo UE Obywatelstwo UE można uzyskać wyłącznie w drodze nabycia obywatelstwa państwa członkowskiego UE. Nie może być zatem obywatelem UE osoba, która nie ma obywatelstwa państwa członkowskiego nawet, jeżeli na terytorium UE urodziła się i tam zamieszkuje. Obywatelstwo UE ma charakter uzup...

Ograniczenia w zakresie kompetencji terytorialnej państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Ograniczenia w zakresie kompetencji terytorialnej państwa Przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania takich sytuacji w których pełna i wyłączna kompetencja państwa na jego terytorium jest ograniczona. Nietykalność przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych. (Z podręcznika) Immunitet jurysd...

Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości W sprawie działalności militarnej i paramilitarnej Stanów Zjednoczonych przeciwko Nikaragui (1986 rok), Nikaragua zarzucała Stanom Zjednoczonym naruszenie reguł traktatowych wiążących strony w relacjach wzajemnych tj., opisanych Kartą NZ podst...

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego Regina v. Paddy Roy Bates and Michael Roy Bates (1968) W 1967 roku pewien emerytowany major brytyjski Paddy Roy Bates zajął opuszczone betonowe platformy (tzw. Roughs Towers), zna...

Prawo do secesji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Prawo do secesji Prawo do secesji przysługuje: Ludom pozostającym pod władztwem kolonialnym. Za lud kolonialny uważa się lud zamieszkujący terytorium zależne: które to terytorium jest oddzielone geograficznie od państwa nim administru...

Prawo dotyczące przestrzeni powietrznej i kontrowersyjne sprawy prawne...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Status prawny przestrzeni kosmicznej jest regulowany w umowach międzynarodowych, takich jak np.: Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (1967 rok) Układ stanowi m. in., że: a)przestrzeń kosmiczna...

Prawo zwyczajowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Prawo zwyczajowe Przejawami opinio iuris mogą być: Sposób, w jaki państwa głosują nad przyjmowaniem uchwał międzynarodowych. Treść oficjalnych wystąpień przedstawicieli państw. Treść argumentacji państw przedstawionych w czasie sporów międzynarodowych. Rezolucja

Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych-opracowanie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych - V źródło PM Rządową organizacją międzynarodową nazywamy jednostkę, która posiada 3 cechy: Zożona jest z państw lub rządowych OM (ONZ 193 państwa). Amnesty International Członkami tej organizacji (zajmującej się m. in. promocją praw człowie...

Zobowiązania Erga Omnes oraz Accio Popularis-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Zobowiązania Erga Omnes oraz Accio Popularis Zobowiązanie jest to stosunek prawny w którym wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia pewnego świadczenia, dłużnik zaś powinien to świadczenie spełnić. Zobowiązanie może wynikać z różnych źródeł: z normy zawartej w umowie, z normy zwyczajowej, ze zd...