Dr Marek Tabor - strona 8

Geografia orientacji politycznych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1645

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 15 GEOGRAFIA ORIENTACJI POLITYCZNYCH Geografia orientacji politycznych działalność badawcza skupia wokół problematykiwyborow parlamentarnych lub samorządowych oraz partii politycznych, które w tych wyborach czynnie uczestnicza. Za klasycznego przedstawiciela t...

Ekopolityka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1428

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 16 EKOPOLITYKA GLOBALNA POJECIE EKOPOLITYKI Ekologia jako nauka o „gospodarce” przyrody może i powinna wskazywac człowiekowi drogi zabezpieczenia się przed ujemnymi konsekwencjami eksploatacji dobr naturalnych i calej gospodarki ludzkiej. Ekopolityka zajmuje ...

Stosunki międzynarodowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 18 STOSUNKI MIEDZYNARODOWE I OTWARTOSC POLITYCZNA PANSTW - PROBA TYPOLOGII ZARYS PROBLEMU Społeczność miedzynarodowa to ogol panstw suwerennych, utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez ...

Globalistyka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 19 GLOBALISTYKA W GEOGRAFII POLITYCZNEJ I W GEOPOLITYCE Pojęcie globalistyki Stopień otwartości panstw prowadzi do globalistyki, która zajmuje się politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi procesami w skali swiatowej. Globalistyka korzysta z dorobku badawcze...

Terytoria zależne - Geografia polityczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1491

JEDNOSTKA KONTYNENT KOLONIZATOR STATUS Gibraltar Europa Wielka Brytania Terytorium zależne Guernsey Europa Wielka Brytania Terytorium zależne Jan Mayen Europa Norwegia Terytorium zależne Jersey Europa Wielka Brytania Terytorium zależne Svalbard Europa Norwegia Terytorium zależne Wys...

Absolutyzm oświecony-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

27 Absolutyzm oświecony, rodzaj absolutyzmu typowy zwłaszcza dla XVIII w., w którym władca przeprowadza odgórnie szereg niezbędnych dla państwa reform, likwidując niektóre instytucje feudalne. Za przedstawicieli absolutyzmu oświeconeg...

Mitteleuropa-definicja geograficzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Olga Budzyńska Definicja geograficzna-MITTELEUROPA. Pojęcie Mitteleuropa, czyli Europa Środkowa to pojęcie historyczne. W znaczeniu geograficznym jednak, mają swoje wyjaśnienie i jest nim - przestrzeń znajdująca się w środku Europy. Zadaj...

Timor Wschodni-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Łukasz Wełpa Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Katedra Europeistyki Europeistyka, I rok studia niestacjonarne, grupa II TIMOR WSCHODNI Pierwsi Europejczycy - Portugalczycy przybyli na Timor na początku XVI w, a wyspę zas...

Geografia polityczna-wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 917

Geografia Polityczna 16.11.2010 r. Mechanizm secesji - dwa przeciwstawne działania, dążenie państwa do integralności terytorialnej a z drugiej strony dążenie nowego państwa do samo istnienia. Upadek Państwa i jego powstanie są ze sob...

Harcerstwo - tekst referatu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Ruch społeczny możemy określić jako zbiorowe dążenie ludzi do realizacji wspólnego celu. Pod tym pojęciem rozumiemy grupę wyróżniającą się jakimiś szczególnymi cechami, a także proces powodujący zmiany w myśleniu, postawach i rozwiązaniach instytucjonalnych. Proces taki pojawia się, gdy zakres i for...