Dr Marek Tabor - strona 7

Wykład - treść i zakres geografii politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

TREŚĆ I ZAKRES GEOGRAFII POLITFCZNEJ Geografią polityczna zajmuje się: wzajemnym oddziaływaniem przestrzeni geograficznej i procesami politycznymi; ­badaniem zjawisk poli...

Wykład - upadek i powstanie państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 567

UPADEK I POWSTANIE PAŃSTW 1.POJĘCIE POWSTANIA PAŃSTW Państwo jako podmiot prawno międzynarodowy jest kategorią historyczną. Powstanie i upadek państw wiążą się ze sobą ściśle ponieważ powstanie jednych państw jest nieraz uwarunkowane upadkiem innych. Współcześnie istnieje problem ze zdefiniowaniem...

Wykład - związek geografii politycznej z innymi naukami

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1372

ZWIĄZEK Z INNYMI NAUKAMI Sprawa stopnia samodzielności i miejsca geografii politycznej w sy­stemie nauk jest dyskusyjna. uważa się ją za jedną z dyscyplin: geografii społeczno-ekonomicznej albo geografii człowieka. Z innymi dy­scyplinami tej grupy nauk: (np.: geografią przemysłu, rolnictwa, ludnoś...

Wykład - Okres Międzywojenny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Okres Międzywojenny Gospodarkę tego okresu charakteryzowała dysproporcja pomiędzy mozliwościami podukcyjnymi spowodowanymi rozwojem techniki i wzrostem wydajności pracy a rozmiarami produkcji określanymi popytem. Rozwijały się „nowe” gałęzie przemysłu m. in energetyki Stany Zjednoczone prowadziły p...

Wykład - Kolonie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

Kolonie(+warto rzucić okiem na mapę) Motywem do podboju kolonii były względy surowcowe, bądź strategiczne (WB: Cypr, Malta, Gibraltar; USA: Midway, Wake, Guam).W 1914 cała Afryka(poza 2 półnizależnymi terytoriami- Liberią i Etiopią) została skolonizowana. Polityczny status Antarktydy został uregulo...

Wykład - mniejszości narodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

MNIEJSZOŚCI NARODOWE. Od XVI- XVII wieku- mniejszości religijne, od XIX pojawia się pojęci mniejszości narodowych. Mniejszość narodowa- świadoma narodowo grupa, która zamieszkuje teren, na którym większość ludności jest innej narodowości, na pewnych obszarach może nawet stanowić większość (np. w n...

Wykład - rodzaje państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

RODZAJE PAŃSTW Z powodu niejednolitości prawa międzynarodowego, istnieje bardzo wiele kryteriów podziału państw na grupy, kryteria te również zmieniały się w czasie. Dawne kryteria (obecnie nie obowiązujące w nauce prawa międzynarodowego) Suwerenność - dzisiaj jest traktowana jako nieodłączna cec...

Podział terytorialny państwa- omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 12 PODZIAL TERYTORIALNY PANSTWA I JEGOPROBLEMY NA PRZYKLADZIE POLSKI Problem podzialu terytorialnego pojawia się zawsze w okresach przeobrażeń ustrojowych. Wynika to z konieczności dostosowania terytorialnych ram dzialania terenowych organow władzy i administr...

Podział polityczny mórz i oceanów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4907

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 13 PODZIAL POLITYCZNY MORZ I OCEANOW Obszary morskie pod względem statusu prawno - politycznego dzielimy na: Wody wchodzące w sklad terytorium państwowego nazywamy wodami terytorialnymi lub morskim terytorium panstwa, i

Podział przestrzeni kosmicznej, nieba - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2275

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 14 PRZESTRZEN POWIETRZNA, KOSMICZNA I PODZIAL POLITYCZNY NIEBA W sklad terytorium panstwa wchodza: przestrzen ladowa, morska i powietrzna rozciagajaca się nad obszarem ladowym i morskim. W 1919r. w Paryzu podpisano miedzynarodowa zasade obowiazujaca wszystkie ...